Kan iemand met SAD kwalifiseer vir maatskaplike bystand?

In die Verenigde State word die Maatskaplike Sekuriteitsongeskiktheidsversekeringsprogram geïmplementeer deur die Social Security Administration (SSA). Hierdie program betaal voordele aan individue wat gevind word om aan die vereistes vir ongeskiktheidsversekering te voldoen.

Angsversteurings val onder die sambreel van gestremdheid. As jy met sosiale angsversteuring (SAD) te doen kry en nie kan werk nie, kan jy kwalifiseer vir hulp.

Kriteria vir Maatskaplike Bystand

Die SSA-gestremdheidsprogramme stel 'n aantal kriteria uiteen wat voldoen moet word om te kwalifiseer vir hulp vir 'n angsversteuring in Afdeling 12.06 van die dokument "Ongeskiktheidsevaluering onder sosiale sekerheid".

Die volgende lys is aangepas op die SSA-regering se webwerf om 'n voorbeeld te toon van die kriteria wat vir iemand met 'n sosiale angsversteuring (SAD) ontmoet kan word.

Om te verseker dat 'n persoon met 'n sosiale angsversteuring die vereiste vlak van erns ervaar, sal die tipiese kriteria wat benodig word, die volgende wees:

1. Mediese dokumentasie van 'n aanhoudende en irrasionele vrees vir sosiale en prestasiesituasies wat lei tot 'n dwingende begeerte om daardie situasies te vermy.

EN

2. Beperkte beperking in aktiwiteite van die daaglikse lewe en gemerkte probleme in die handhawing van maatskaplike funksionering OF volledige onvermoë om onafhanklik buite die huis te funksioneer.

Vir mense met SAD kan daaglikse aktiwiteite wat moontlik benadeel word, dinge insluit soos die gebruik van openbare vervoer, rekeninge betaal, telefoonoproepe maak en afsprake bywoon.

Wat sosiale funksionering betref, kan jy vrees vir mense ervaar, verhoudings vermy en sosiale isolasie.

Benewens bogenoemde vereistes sal daar oorweging gemaak word oor hoeveel die inkorting inmeng met u vermoë om te werk , en of die probleme vir minstens 12 maande geduur het.

Wat as jy nie aan die vereistes voldoen nie?

As u swaar gestremdheid in funksionering het wat nie aan bogenoemde kriteria voldoen nie, kan u steeds kwalifiseer vir ondersteuning.

Die SSA erken iets wat residuele funksionele kapasiteit (RFC) genoem word - die werksverwante vermoëns wat jy het ten spyte van jou sosiale angsversteuring.

'N evaluering van jou RFC demonstreer hoe jou werkvermoë kan benadeel word deur jou angs, selfs wanneer jou inkorting nie ernstig genoeg is om aan die bostaande kriteria te voldoen nie.

Byvoorbeeld, as u ernstige prestasie angs het, kan u moontlik nie werkpligte as onderwyser voltooi nie, alhoewel daaglikse sosiale aktiwiteite en daaglikse funksionering hanteerbaar is.

Bronne van Inligting

By die beoordeling van u saak sal 'n verskeidenheid inligtingsbronne ondersoek word. Dit kan enige van die volgende insluit:

Vir angsversteurings, in die besonder, is 'n beskrywing van jou angs nodig, insluitende die aard, frekwensie en duur van enige angsaanvalle, die snellers en effekte op jou funksionering.

Hoe om aansoek te doen

Die eisproses vind gewoonlik plaas deur middel van 'n plaaslike maatskaplike sekuriteitsveldkantoor of staatsagentskap ('n gestremdheidbepalingsdiens, DDS).

Die aansoek kan oor die algemeen gemaak word per persoon, per telefoon, per pos, of deur middel van 'n aanlyn aansoekproses. U moet 'n beskrywing van u inkorting, kontakinligting vir u behandelingsverskaffer, ens. Verskaf.

Werk terwyl ontvangsvoordele ontvang word

As jy voel dat jou situasie verander het en jy wil weer probeer werk, sal jy nie jou regte op voordele verloor nie. Plus, jy kan selfs voorsien word van hulp om werkgeld en beroepsopleiding te betaal!

Gegewe die hoogs behandelbare aard van SAD, is dit 'n groot aansporing om terug te keer na die werksmag as en wanneer jy reg is.

Bron:

Social Security Online. Ongeskiktheidsevaluering onder sosiale sekerheid - Geestesversteurings.