Krisisberading vir die hantering van trauma

'N Krisis verwys nie net na 'n traumatiese gebeurtenis of ervaring nie, maar ook na 'n individu se reaksie op die situasie. Die gebeure wat hierdie krisis veroorsaak, kan die omvang van lewenservaring, van ontwikkelingshindernisse (soos deur middel van puberteit) tot natuurrampe lei tot die dood van 'n geliefde. Krisisberading is 'n ingryping wat individue kan help om die krisis te hanteer deur hulp en ondersteuning te bied.

Die wortels van hedendaagse krisisberading dateer terug na die Eerste Wêreldoorlog en die Tweede Wêreldoorlog. Voor hierdie tyd het soldate wat beduidende sielkundige reaksies op die ervarings wat hulle in die oorlog gehad het, dikwels as swak of selfs ontrou beskou. Dit het egter gou duidelik geword dat soldate wat onmiddellik behandeling aangebied het, veel beter gevaar het as hul onbehandelde eweknieë.

Elemente van Krisisberading

Krisisberading is bedoel om redelik kort te wees, gewoonlik vir 'n tydperk van nie meer as 'n paar weke nie. Dit is belangrik om daarop te let dat krisisberading nie psigoterapie is nie. Krisisintervensie fokus daarop om die spanning van die gebeurtenis te verminder, emosionele ondersteuning te bied en die individu se hanteringstrategieë in die hier en nou te verbeter.

Soos met psigoterapie, behels krisisberading assessering, beplanning en behandeling, maar die omvang daarvan is oor die algemeen baie meer spesifiek. Terwyl psigoterapie fokus op 'n wye verskeidenheid inligting en kliëntgeskiedenis, fokus krisisassessering en -behandeling op die kliënt se onmiddellike situasie, insluitend faktore soos veiligheid en onmiddellike behoeftes.

Alhoewel daar 'n aantal verskillende behandelingsmodelle is, is daar 'n aantal algemene elemente wat ooreenstem met die verskillende teorieë van krisisberading.

Assessering van die situasie

Die eerste deel van die krisisberading behels die assessering van die kliënt se huidige situasie. Dit behels die luister na die kliënt, vra vrae en bepaal wat die individu doeltreffend met die krisis moet hanteer.

Gedurende hierdie tyd moet die krisisberadingverskaffer die probleem definieer en terselfdertyd optree as 'n bron van empatie , aanvaarding en ondersteuning. Dit is ook noodsaaklik om kliëntveiligheid, fisies en sielkundig te verseker.

onderwys

Mense wat 'n krisis ervaar, benodig inligting oor hul huidige toestand en die stappe wat hulle kan neem om die skade te verminder. Tydens krisisberading help geestesgesondheidswerkers dikwels die kliënt om te verstaan ​​dat hul reaksies normaal maar tydelik is. Alhoewel die situasie beide dire en eindeloos lyk vir die persoon wat die krisis ervaar, is die doel om die kliënt te help om te sien dat hy of sy uiteindelik sal terugkeer na normale funksionering.

Bied ondersteuning

Een van die belangrikste elemente van krisisberading behels ondersteuning, stabilisering en hulpbronne. Aktiewe luister is krities, sowel as onvoorwaardelike aanvaarding en gerusstelling. Deur hierdie soort nie-regverdige ondersteuning tydens 'n krisis te bied, kan dit help om stres te verbeter. Gedurende die krisis kan dit vir individue baie voordelig wees om 'n kort afhanklikheid van ondersteunende mense te ontwikkel. In teenstelling met ongesonde afhanklikhede, help hierdie verhoudings die individu sterker en meer onafhanklik.

Ontwikkelende vaardighede in die hantering

Benewens die verskaffing van ondersteuning help krisisberaders ook kliënte om coping vaardighede te ontwikkel om die onmiddellike krisis te hanteer. Dit kan behels dat die kliënt verskillende oplossings vir die probleem verken, stresreduksie tegnieke beoefen en positiewe denke aanmoedig. Hierdie proses gaan nie net oor die onderrig van hierdie vaardighede aan die kliënt nie; Dit gaan ook oor die hulp van die kliënt om 'n verbintenis te maak om voort te gaan met die gebruik van hierdie vaardighede in die toekoms.

verwysings

Hill, JR (1985). Voorspel selfmoord. Psigiatriese Dienste, 46, 223-225.

Parad, HJ & Parad, LG (1999). Krisisintervensie: Boek 2. Ontario, Kanada: Manticore Uitgewers.

Wiger, DE & Harowski, KJ (2003). Essentials of Crisis Counseling and Intervention. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.