'N Likert-skaal en die voor- en nadele daarvan

Voorbeelde van Likert-skaalitems

'N Likert Scale is 'n tipe psigometriese skaal wat dikwels in sielkunde-vraelyste gebruik word. Dit is ontwikkel deur en vernoem na organisasiesielkundige Rensis Likert. Selfverslag inventarisse is een van die mees gebruikte instrumente in sielkundige navorsing. Op 'n Likert-skaal word respondente gevra om die vlak waarmee hulle saamstem met 'n verklaring te bepaal.

Sulke skale word dikwels gebruik om persoonlikheid , houdings en gedrag te assesseer.

Hoe lyk 'n Likert Scale?

Op 'n opname of vraelys neem 'n tipiese Likert-item gewoonlik die volgende formaat:

 1. Stem heeltemal saam
 2. Verskil
 3. Stem nie saam nie en nie gekant daarteen nie
 4. saamstem
 5. Stem heeltemal saam

Dit is belangrik om daarop te let dat die individuele vrae wat hierdie formaat gebruik, bekend staan ​​as Likert-items, terwyl die Likert-skaal die som van verskeie van hierdie items is.

Behalwe om te kyk na hoeveel respondente saamstem met 'n verklaring, kan Likert-items ook fokus op dinge soos waarskynlikheid, frekwensie of belang. In sulke gevalle sal opname-nemers gevra word om te identifiseer hoe waarskynlik hulle glo iets om waar te wees (Altyd waar, gewoonlik waar, soms waar, gewoonlik nie waar nie, nooit waar nie), hoe gereeld hulle betrokke is by 'n gedrag of 'n bepaalde gedagte ervaar ( Baie gereeld, gereeld, soms, selde of nooit) of hoe belangrik hulle voel dat daar iets vir hulle is (Baie belangrik, belangrik, enigsins belangrik, nie baie belangrik nie, nie belangrik nie).

Items skep om in 'n Likert-skaal te gebruik

In sommige gevalle kan kundiges wat baie kundig is oor die onderwerp, items op hul eie ontwikkel. Dikwels is dit nuttig om 'n groep kundiges te help om verskillende idees te dinkskrum om op 'n skaal op te neem.

 1. Begin deur 'n groot poel potensiële items te skep om van te teken.
 1. Kies 'n groep beoordelaars om die items te toets.
 2. Som die punte wat deur die beoordelaars gegee word.
 3. Bereken interverhoudings tussen gepaarde items.
 4. Elimineer items wat 'n lae korrelasie tussen die opgesomde tellings het.
 5. Vind gemiddeldes vir die boonste kwartaal en die laagste kwartaal van beoordelaars en doen 'n t-toets van die middele tussen die twee. Elimineer vrae met lae t-waardes, wat aandui dat hulle lae punte in die vermoë om te diskrimineer.

Nadat die vrae wat irrelevant of nie relevant genoeg geag is om uit te sluit, uitgewis word, is die Likert-skaal dan gereed om geadministreer te word.

Voordele en nadele van die gebruik van 'n Likert-skaal

Omdat Likert-items nie net ja of geen vrae is nie, kan navorsers kyk na die mate waarin mense met 'n verklaring saamstem of nie saamstem nie. Hierdie benadering word ook dikwels gebruik in die politieke stemming om 'n meer genuanseerde blik te kry op hoe mense oor bepaalde kwessies of sekere kandidate voel.

Soos met ander vorme van assessering, kan Likert-skale egter ook beïnvloed word deur die behoefte om sosiaal wenslik of aanvaarbaar te wees. Mense is dalk nie heeltemal eerlik of reguit in hul antwoorde nie, of kan selfs items op 'n manier beantwoord om hulself beter te laat lyk as wat hulle werklik is.

Hierdie effek kan veral uitgespreek word as jy na gedrag kyk wat as sosiaal onaanvaarbaar beskou word.

'N Nota op Uitspraak

As jy ooit 'n sielkunde kursus gevolg het, is die kans dat jy waarskynlik die term "liegkurt" gehoor het. Aangesien die term vernoem word na Rensis Likert, behoort die korrekte uitspraak "lek-urt" te wees.

Meer Sielkunde Definisies: Die Sielkunde Woordeboek

> Bronne:

> Latham, Gary P. (2006). Werkmotivering: Geskiedenis, Teorie, Navorsing en Praktyk. Duisend Oaks, Calif .: Sage Publications.

> Likert, R. (1932). 'N Tegniek vir die Meet van Houdings. Argief van Sielkunde 140: 1-55.