Die voor-en nadele van longitudinale navorsing

Longitudinale navorsing is 'n soort korrelasienavorsing wat betrekking het op die ondersoek na veranderlikes oor 'n lang tydperk. Hierdie tipe studie kan oor 'n tydperk van weke, maande of selfs jare plaasvind. In sommige gevalle kan longitudinale studies verskeie dekades duur.

Hoe langdurige navorsing werk

Longitudinale navorsing word gebruik om verhoudings tussen veranderlikes wat nie verband hou met verskillende agtergrondveranderlikes te ontdek nie.

Hierdie waarnemingstegnieke behels die studie van dieselfde groep individue oor 'n lang tydperk.

Data word eers aan die begin van die studie versamel, en kan dan herhaaldelik deur die lengte van die studie versamel word.

Verbeel jou byvoorbeeld dat 'n groep navorsers belangstel om te studeer hoe oefening gedurende die middeljarige ouderdom die kognitiewe gesondheid kan beïnvloed wanneer mense verouder. Die navorsers veronderstel dat mense wat fisies fiks in hul 40's en 50's is, minder geneig sal wees om kognitiewe afname in hul 70's en 80's te ervaar.

Die navorsers kry 'n groep deelnemers wat in die middel van die 40's tot vroeg in die 50's is. Hulle versamel data wat verband hou met hoe fisies fiks die deelnemers is, hoe gereeld hulle uitwerk en hoe goed hulle op kognitiewe prestasietoetse doen. Periodiek in die loop van die studie, versamel die navorsers dieselfde datum van die deelnemers om aktiwiteitsvlakke en verstandelike prestasie na te spoor.

'N Paar belangrike dinge om te onthou oor longitudinale studies:

Die voordele van longitudinale navorsing

So hoekom kan 'n wetenskaplike kies om longitudinale navorsing te doen? Vir baie soorte navorsing bied longitudinale studies unieke insig wat moontlik nie met ander vorme van navorsing moontlik is nie.

Die voordeel van hierdie tipe navorsing is dat dit navorsers in staat stel om mettertyd na veranderinge te kyk. As gevolg hiervan is longitudinale metodes besonder nuttig wanneer u ontwikkelings- en leeftydkwessies bestudeer.

'N Voorbeeld van hoe hierdie navorsing gebruik kan word, sluit in longitudinale studies wat kyk hoe identiese tweeling wat saam grootgemaak word, versus diegene wat uitmekaar grootgemaak word, verskil oor 'n verskeidenheid veranderlikes. Navorsers volg hierdie deelnemers van kleins af tot volwassenheid om te kyk na hoe grootword in 'n ander omgewing dinge soos persoonlikheid en prestasie beïnvloed.

Aangesien die deelnemers dieselfde genetika deel , word daar aanvaar dat enige verskille weens omgewingsfaktore veroorsaak word . Navorsers kan dan kyk na wat die deelnemers in gemeen het teenoor waar hulle verskil om te sien watter eienskappe sterker beïnvloed word deur genetika of ervaring.

Aangesien longitudinale studies oor 'n tydperk van jare (of selfs dekades) plaasvind, kan dit baie nuttig wees as die ontwikkelinge oor tyd verander.

Navorsers kan hierdie soort navorsing gebruik om 'n reeks gebeure te bepaal wanneer hulle na die verouderingsproses kyk.

Die nadele van longitudinale navorsing

Daar is enkele belangrike voordele om longitudinale navorsing te doen, maar daar is ook 'n paar nadele wat oorweeg moet word.

Lengte Studies kan duur wees

Langtermynstudies vereis egter enorme hoeveelhede tyd en is dikwels baie duur. As gevolg hiervan het hierdie studies dikwels slegs 'n klein groepie vakke, wat dit moeilik maak om die resultate toe te pas op 'n groter bevolking. Nog 'n probleem is dat deelnemers soms uit die studie val, die steekproefgrootte verminder en die hoeveelheid data wat ingesamel word, verminder.

Deelnemers is geneig om oor die tyd uit te val

Hierdie tendens vir sommige deelnemers om meer geneig te wees om 'n studie te laat val, staan ​​bekend as selektiewe afwyking . In ons voorbeeld hierbo kan die deelnemers 'n aantal redes uitstort. Sommige mag wegbeweeg van die gebied, terwyl ander net die motivering verloor om deel te neem. Ander kan huisgebonde raak weens siekte of ouderdomverwante probleme, en sommige deelnemers sal verbygaan voordat die studie afgehandel word.

In sommige gevalle kan dit lei tot 'n afleidingsvooroordeel en die resultate van die longitudinale studie beïnvloed. As die finale groep nie meer die oorspronklike verteenwoordigende steekproef weerspieël nie, kan hierdie afvoer ook die geldigheid van die eksperiment bedreig. Geldigheid verwys na die vraag of 'n toets of eksperiment akkuraat meet wat dit eis om te meet. As die finale groep deelnemers nie 'n verteenwoordigende steekproef is nie, is dit moeilik om die resultate te veralgemeen na die res van die bevolking.

Tipes Longitudinale Navorsing

Daar is drie hoofsoorte longitudinale studies:

Die wêreld se langste loop longitudinale studie

Die wêreld se langste lopende longitudinale studie is die Genetiese Studie van Genius, wat vandag bekend staan ​​as die Terman Studie van die Begaafde. Die studie is oorspronklik in 1921 deur sielkundige Lewis Terman begin om te ondersoek hoe hoogs intelligente kinders tot volwassenheid ontwikkel het.

Die studie is vandag nog aan die gang, hoewel die oorspronklike steekproef verstaanbaar baie kleiner gegroei het. Die studie het aanvanklik meer as 1000 deelnemers gehad, maar die getal het in 2003 teen net 200 gedaal. Sommige van die deelnemers sluit in die wetenskaplike Ancel Keys en die opvoedkundige sielkundige Lee Chronback. Navorsers beplan om die studie voort te gaan tot die laaste deelnemer óf uitval of sterf.

> Bronne

Christmann, EP, & Badgett, JL (2008). Interpretasie van Assesseringsdata. NTSA Press; 2008.

Gratton, C., & Jones, I. (2004). Navorsingsmetodes vir sportstudies. Londen: Routledge; 2004.

Leslie, M. (2000). Die veeleisende nalatenskap van Lewis Terman. Stanford Magazine.