Selfverslag Inventaris in Sielkunde

'N Selfverslag-inventaris is 'n tipe sielkundige toets wat dikwels in persoonlikheidsassessering gebruik word. Hierdie tipe toets word dikwels in 'n papier-en-potloodformaat aangebied of kan selfs op 'n rekenaar toegedien word. 'N Tipiese selfverslag-inventaris bied 'n aantal vrae of stellings aan wat sekere eienskappe of kenmerke van die toetsvak mag beskryf of nie.

Die kans is goed dat jy op 'n tyd die verlede 'n selfverslag voorraad gehad het. Sulke vraelyste word dikwels in dokterskantore, in on-line persoonlikheidstoetse en in marknavorsingsopnames gesien. Selfs die pretvasvrae wat jy gereeld op Facebook gedeel, is voorbeelde van selfverslag-inventarisse. Alhoewel dit 'n voorbeeld is van die feit dat hierdie voorraad op informele en vermaaklike wyse gebruik word, kan so 'n opname veel ernstiger doelwitte in die versameling van data dien en help om moontlike probleme te identifiseer.

Hierdie tipe opname kan gebruik word om na jou huidige gedrag, vorige gedrag en moontlike gedrag in hipotetiese situasies te kyk.

Voorbeelde van selfverslag voorraad

Daar is baie verskillende selfverslag voorraad. Die volgende is slegs 'n paar bekende voorbeelde:

Die MMPI-2

Miskien is die mees bekende selfverslag voorraad die Minnesota Multiphasic Persoonlikheidsinventaris (MMPI) . Hierdie persoonlikheidstoets is eers in die 1940's gepubliseer, wat later in die 1980's hersien is en staan ​​vandag bekend as die MMPI-2.

Die toets bevat meer as 500 stellings wat 'n wye verskeidenheid onderwerpe insluit, insluitende interpersoonlike verhoudings, abnormale gedrag, en psigologiese gesondheid, sowel as politieke, sosiale, godsdienstige en seksuele houdings.

Die 16 Persoonlikheidsfaktor Vraelys

Nog 'n bekende voorbeeld van 'n selfverslag voorraad is die vraelys wat deur Raymond Cattell ontwikkel is om individue te assesseer gebaseer op sy eienskapsteorie van persoonlikheid .

Hierdie toets word gebruik om persoonlikheidsprofiel van die individu te genereer en word dikwels gebruik om werknemers te evalueer en mense te help om 'n loopbaan te kies.

Kalifornië Persoonlikheidsinventaris

Kalifornië persoonlikheidsvoorraad is gebaseer op die MMPI, waarna byna half vrae geteken word. Die toets is ontwerp om so 'n kenmerk soos selfbeheersing, empatie en onafhanklikheid te meet.

Sterkpunte en Swakpunte van Selfverslagdoeleindes

Selfverslag inventarisse is dikwels 'n goeie oplossing wanneer navorsers in 'n betreklik kort tyd 'n groot aantal toetse moet administreer. Baie selfverslag voorraad kan baie vinnig voltooi word, dikwels in so min as 15 minute. Hierdie tipe vraelys is 'n bekostigbare opsie vir navorsers wat gekonfronteer word met stywe begrotings.

Nog 'n sterkte is dat die uitslae van selfverslag-inventarisse oor die algemeen baie meer betroubaar en geldig is as projeksie toetse . Punte van die toetse 'n gestandaardiseerde en gebaseer op norme wat voorheen vasgestel is.

Selfverslag voorraad het egter swak punte. Byvoorbeeld, terwyl baie toetse strategieë implementeer om te verhoed dat 'n goeie fake fake of 'fake sleg' voorkom (veral asof dit beter of slegter is as 'n mens werklik is), het navorsing getoon dat mense misleiding kan uitoefen terwyl hulle selfverslag toetse doen ( Anastasi & Urbina, 1997).

Nog 'n swakheid is dat sommige toetse baie lank en vervelig is. Byvoorbeeld, die MMPI duur ongeveer 3 ure om te voltooi. In sommige gevalle kan toets respondente eenvoudig belangstelling verloor en nie vrae akkuraat beantwoord nie. Daarbenewens is mense soms nie die beste beoordelaars van hul eie gedrag nie. Sommige individue mag hul eie gevoelens, gedagtes en houdings probeer wegsteek.

verwysings

Anastasi, A., & Urbina, S. (1997) Sielkundige toetsing. (6de uitgawe). New York: MacMillan.