Wat is Peer Pressure?

Wat is Peer Pressure?

Peers is mense wat deel is van dieselfde sosiale groep, dus beteken die term peer pressure die invloed wat eweknieë op mekaar kan hê. Alhoewel druk op die eweknie nie noodwendig negatief hoef te wees nie, beteken die term "druk" dat die proses mense beïnvloed om dinge te doen wat dalk weerstand bied, of andersins nie anders kan kies nie.

So word gewoonlik die term "portuurdruk" gebruik wanneer mense praat oor gedrag wat nie as sosiaal aanvaarbaar of wenslik beskou word nie, soos eksperimentering met alkohol en dwelmgebruik . Die term "portuurdruk" word gewoonlik nie gebruik om sosiaal wenslike gedrag te beskryf, soos meer oefening of akademiese sukses nie.

Is Peer Pressure Altyd Sleg?

Gewoonlik word die manier waarop die term groepsdruk gebruik word, 'n negatiewe invloed beskryf wat een eweknie of groep eweknieë op 'n ander persoon het. Die term word dikwels gebruik om te beskryf hoe 'n vorige goedgedraende jong persoon problematiese gedrag ontwikkel het, veral met betrekking tot alkohol of dwelmgebruik.

Maar in werklikheid kan die invloed wat mense op mekaar het, positief of negatief wees, so op 'n ander manier kan portuurdruk toegepas word op of sosiaal wenslik of sosiaal ongewenste gedrag. Byvoorbeeld, portuurdruk kan 'n jong persoon beïnvloed om by sport betrokke te raak.

Hierdie betrokkenheid kan positief wees, wat lei tot blootstelling aan gesonde lewenstyl en rolmodelle, en uiteindelik lei die jong persoon om self 'n positiewe rolmodel te word.

Aan die ander kant kan dieselfde gelyke druk dieselfde jong persoon lei om oor sport te identifiseer, en oefening en kompetisie bo alles anders.

As sy tot 'n uiterste geneem word, kan sy oefenverslawing ontwikkel , wat gesondheidsprobleme veroorsaak, en veroorsaak dat sy haar skoolwerk, ander sosiale aktiwiteite verontagsaam en uiteindelik oefening en mededinging in sport gebruik as haar hoofafset vir die hantering van die spanning van die lewe.

Ouers maak dikwels bekommerd oor peer druk, veral in verband met potensieel verslawende aktiwiteite, soos alkohol- en dwelmgebruik en seksuele gedrag, en in mindere mate voedsel- en eetpatrone, videospeletjies , dobbelary , inkopies en uitgawes en onwettige aktiwiteite. Ouers is selde bekommerd oor portuurdruk om aan sport en oefening deel te neem , aangesien dit tipies gesien word as gesonde sosiale gedrag. Dit is gepas, solank die oefening of sport nie 'n ongesonde manier van hantering word nie, oormatig tot die punt om hul gesondheid negatief te beïnvloed, of gevaarlik (soos in gevaarlike sport).

Verslawing is 'n komplekse proses, wat deur baie verskillende faktore geraak word. Dit is dus onwaarskynlik dat peer druk 'n verslawing sal veroorsaak.

Ouer Invloed is sterker as portuurdruk

Alhoewel ouers bekommerd is oor die invloed van eweknieë, oor die algemeen, het ouers 'n groter invloed op die vraag of kinders aangaan om verslawende gedrag te ontwikkel as eweknieë.

Dus, eerder as om bekommerd te wees oor die gevolge van jou kinders se vriendskappe, sal ouers dit goed doen om te fokus op die skep van 'n positiewe, ondersteunende tuisomgewing, vry van verslawende gedrag en sonder toegang tot alkohol of ander dwelms. Rolmodellering goeie emosionele selfregulering sal ook jou kind se risiko om verslawing te ontwikkel, verminder. As hy of sy sal leer, is daar positiewe maniere om probleme op te los en ongemaklike gevoelens te hanteer, eerder as om te probeer ontsnap in verslawende gedrag en stofgeïnduceerde tydelike, Onvoorspelbare verligting van pyn, hetsy emosioneel of fisies.

Peerdruk kan egter die risiko van ander kwale verhoog, wat selfs gevaarliker kan wees as verslawing, soos die bestuur van alkohol of ander middels, oordosis, vergiftiging, versmoring, seksueel oordraagbare siektes en ongelukke.

Risikobeperking is 'n normale deel van adolessensie, en die druk op die risiko's om die risiko's te neem, kan gebalanseer word deur ouers wat verseker dat hulle toepaslike grense stel, ondersteuning bied en risiko's vermy, soos om hul kind op te tel uit gebeure waar alkohol of dwelms mag hê verbruik, en bied gebalanseerde, eerlike inligting oor kwessies soos alkohol en dwelmgebruik.

Portuurdruk beïnvloed nie net kinders nie

Portuurdruk word gewoonlik toegepas op jonger mense, veral tieners. Adolessente is veral kwesbaar vir portuurdruk omdat hulle op 'n stadium van ontwikkeling is wanneer hulle meer van hul ouers se invloed skei, maar nog nie hul eie waardes of begrip van menslike verhoudings of die gevolge van hul gedrag gevestig het nie. Hulle streef ook gewoonlik na sosiale aanvaarding in hierdie stadium en kan bereid wees om gedrag te betree wat hulle toelaat om aanvaar te word wat teen hulle beter oordeel is.

Volwassenes kan egter ook vatbaar wees vir groepsdruk. Baie volwassenes drink te veel omdat dit die enigste manier is waarop hulle 'n sosiale lewe kan hê. Hulle sien ander in 'n casino wat 'n groot oorwinning het en dit moedig hulle aan om aan te hou dobbel. Hulle kyk na hul baas om 'n promosie te kry en werk voor die gesin te plaas. Dit is dus 'n lewenslange proses om sodoende bewus te wees van en die invloed van eweknieë wat gesonde en gelukkige ervarings tot gevolg het, te verseker.