Akademiese ondersteuning benodig vir hoërskoolleerders met ADHD

Navorsing bevind dat 'n bietjie meer as die helfte van hoërskoolstudente met aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring ( ADHD ) 'n formele skoolgebaseerde diens ontvang, maar baie lae presteerders met ADHD kry nie die akademiese ondersteuning wat hulle benodig nie.

Een van die mees potensiële verswakkende probleme is dat studente met ADHD dikwels ervaar is chroniese akademiese onderprestasie relatief tot hul intellektuele vermoëns.

Die hoërskooljare kan veral uitdagend wees vir 'n sukkelende student met ADHD. Adolessente met ADHD is geneig om selfs hoër vlakke van akademiese gestremdheid te ervaar, met laer graadpuntgemiddeldes, plasing in laer vlakklasse (byvoorbeeld remediërende teenoor honneurs) en versuim in meer kursusse in vergelyking met studente sonder ADHD. Hoërskoolstudente met ADHD het ook aansienlik hoër pryse van uitverkoop, in vergelyking met hul eweknieë.

Om die probleem saam te stel, word die stryd tieners met ADHD gesig om te fokus en werk te voltooi en op hul vermoëns te presteer, dikwels beskou as 'n doelbewuste tekort aan motivering eerder as verwant aan akademiese gestremdheid. Chroniese onderprestasie in hoërskooljare kan negatiewe langtermyn gevolge hê wat die volwassenheid kan beïnvloed.

Daar is duidelik 'n behoefte aan meer effektiewe opvoedkundige ingrypings vir hierdie ouderdomsgroep studente met ADHD. In vergelyking met die hulpbronne wat beskikbaar is vir jonger studente met ADHD, is daar relatief min bewysgebaseerde intervensies vir ADHD in hoërskool.

Navorsing gepubliseer in die joernaal Skool Geestesgesondheid (Junie 2014) beoog om ons begrip te verhoog deur die voorkoms en kenmerke van skoolgebaseerde intervensies aan hierdie ouderdomsgroep te ondersoek.

Deelnemers aan die studie was van die longitudinale opvolging van die Multimodale Behandelingstudie van Kinders met en sonder ADHD (MTA) oor sewe terreine.

Navorsers het 'n breë, gedetailleerde reeks dienste vir 543 hoërskoolstudente wat aan die studie deelgeneem het, ondersoek. Die gebruik van data wat direk van die skole ingesamel is, is die koste van skooldienste vir beide hoërskoolstudente met en sonder 'n geskiedenis van ADHD ontleed. Dienste sluit in spesiale onderwys sowel as ander akkommodasie en skoolgebaseerde geestesgesondheidverwante intervensies.

Bestudeer bevindinge

Die studie het bevind dat meer as die helfte van die studente met 'n geskiedenis van ADHD dienste ontvang het deur 'n geïndividualiseerde onderwysplan (IEP) of 504-plan , 'n ses keer hoër as vir die vergelykende steekproef van studente sonder ADHD.

Die gemiddelde aantal intervensies vir studente met ADHD en 'n IEP / 504-plan was vyf. Gemeenskaplike hotelle sluit in lang tyd, gewysigde opdragte, toetse of graderingsstandaarde, en stadiger tempo-opdragte, sowel as ondersteuning soos vorderingsmonitering, gedragsbestuursprogramme, leervaardighede of leerstrategie-instruksie en selfvoorspraak-opleiding. Byna almal het minstens een akademiese ingryping ontvang terwyl slegs die helfte 'n gedragsintervensie of leerstrategie ontvang. Baie min dienste (behalwe toesighouers) is aan daardie studente verskaf sonder 'n formele IEP- of 504-plan.

"Alhoewel skoolprosedures vir die identifisering van akademiese inkorting in hierdie bevolking blykbaar vir die grootste deel werk, dui ons resultate daarop dat 20 tot 30 persent van studente met akademiese gestremdheid en ADHD deur die krake geval het," het Desiree W. Murray, Ph .D., Hoof skrywer van die studie. "Daar is 'n behoefte aan meer of meer effektiewe akademiese steun vir 'n aansienlike minderheid van die studente in ons steekproef."

Murray en haar kollegas het ook bevind dat slegs ongeveer een vierde van die intervensies wat gebruik word, bewyse van ondersteuning vir ADHD in die literatuur het. Die mees algemene ondersteunings wat gebruik word - verlengde tyd op toetse en opdragte, vorderingsmonitering en gevallestudie - het geen bewys van effektiwiteit om prestasie onder ADHD-studente te verbeter, volgens studie-outeurs nie.

Verbetering van Akademiese Dienste

Die studie het spesifieke areas gevind waar dienste vir hoërskoolstudente met ADHD-areas verbeter kan word, soos selfvoorspraak en selfbestuurstrategieë en spesifieke leer- / organisatoriese vaardighede . Hierdie tipe strategieë kan meer behulpsaam wees om die prestasiegaping tussen studente met en sonder ADHD te verminder.

"Bewysgebaseerde praktyke kan help om langtermyn-uitkomste vir hoërskoolstudente met ADHD te verbeter," het Murray gesê. "Die verskaffing van effektiewe dienste kan bydra tot verhoogde gradeplegtighede en suksesvolle oorgange na die volwasse lewe."

Bron:

Frank Porter Graham Child Development Institute, Universiteit van Noord-Carolina - Chapel Hill, "Beter Akademiese Ondersteuning in Hoërskool Cruciaal vir Lae Uitvoerders met ADHD" - 21 Oktober 2014.

Desiree W. Murray, Brooke SG Molina, Kelly Glew, Patricia Houck, Andrew Greiner, Dalea Fong, James Swanson, L. Eugene Arnold, Marc Lerner, Lily Hechtman, Howard B. Abikoff, Peter S. Jensen. "Voorkoms en kenmerke van Skooldienste vir Hoërskoolstudente met Aandag-Tekort / Hiperaktiwiteitsversteuring" - Skool Geestesgesondheid , Junie 2014.