Horney se Teorie van Neurotiese Behoeftes

Het jy al ooit iemand geken wat 'n patologiese behoefte het om deur ander gehou te word? Volgens teoretikus Karen Horney is hierdie gedrag te wyte aan 'n neurotiese behoefte aan liefde en goedkeuring.

In haar boek "Self-analise" (1942) het Horney haar teorie van neurose uiteengesit , wat verskillende tipes neurotiese gedrag beskryf as gevolg van oorgebruik van hanteringstrategieë om basiese angs te hanteer.

Hierdie gedrag sluit in dinge soos die neurotiese behoeftes vir krag, prestige en liefde.

So, wat is sommige van die verskillende tipes neurotiese behoeftes wat mense gebruik om angs te bestuur? Kom ons kyk noukeuriger na die drie breë kategorieë van behoeftes en die behoeftes wat Horney geïdentifiseer het in hierdie oorsig van haar teorie van neurotiese behoeftes.

'N Oorsig van Horney se Teorie van Neurotiese Behoeftes

Psigoanalitiese teoretikus Karen Horney het een van die bekendste teorieë van neurose ontwikkel . Sy het geglo dat neurose as gevolg van basiese angs veroorsaak deur interpersoonlike verhoudings. Haar teorie stel voor dat strategieë wat gebruik word om angs te hanteer, oorbenut kan word, sodat hulle die voorkoms van behoeftes kan aanneem.

Volgens Horney kan basiese angs (en dus neurose) voortspruit uit 'n verskeidenheid dinge, insluitend: "... direkte of indirekte oorheersing, onverskilligheid, wisselvallige gedrag, gebrek aan respek vir die kind se individuele behoeftes, gebrek aan werklike leiding, afwykende houdings te veel bewondering of die afwesigheid daarvan, 'n gebrek aan betroubare warmte, die feit dat ouers se meningsverskille te veel moet neem, te veel of te min verantwoordelikheid, oorbeskerming, isolasie van ander kinders, onreg, diskriminasie, onbetrokke beloftes, vyandige atmosfeer en so aan en so aan "(Horney, 1945).

Hierdie 10 neurotiese behoeftes kan in drie breë kategorieë ingedeel word :

  1. Behoeftes wat jou na ander toe beweeg.
    Hierdie neurotiese behoeftes veroorsaak dat individue bevestiging en aanvaarding van ander soek en word dikwels as behoeftig of klam beskryf as hulle goedkeuring en liefde soek .

  2. Behoeftes wat jou wegbeweeg van ander.
    Hierdie neurotiese behoeftes skep vyandigheid en antisosiale gedrag. Hierdie individue word dikwels beskryf as koud, onverskillig en afsonderlik.
  1. Behoeftes wat jou teen ander beweeg.
    Hierdie neurotiese behoeftes lei tot vyandigheid en 'n behoefte om ander mense te beheer. Hierdie individue word dikwels as moeilik, dominerend en onbeskikbaar beskryf.

Goed aangepaste individue gebruik al drie hierdie strategieë , verskuiwing van fokus afhangende van interne en eksterne faktore.

So, wat is dit wat hierdie hanteringstrategieë neuroties maak? Volgens Horney is dit die oorbenutting van een of meer van hierdie interpersoonlike style. Neurotiese mense is geneig om twee of meer van hierdie maniere van hantering te benut, konflik, onrus en verwarring te skep.

In haar boek "Self-Analysis" (1942) het Horney die 10 neurotiese behoeftes wat sy geïdentifiseer het, uiteengesit:

1. Die Neurotiese Behoefte vir Affection en Goedkeuring

Hierdie behoefte sluit in die begeertes om van te hou, ander te behaag, en die verwagtinge van ander te ontmoet. Mense met hierdie tipe behoefte is uiters sensitief vir verwerping en kritiek en vrees die woede of vyandigheid van ander.

2. Die Neurotiese Behoefte vir 'n Vennoot wat 'n Mens se lewe sal oorneem

Dit behels die behoefte om op 'n maat gesentreer te wees. Mense met hierdie behoefte ly uitermate vrees dat hulle deur hul lewensmaat verlaat word. Dikwels plaas hierdie individue 'n oordrewe belangrikheid op liefde en glo dat 'n lewensmaat al die probleme van die lewe sal oplos.

3. Die Neurotiese Behoefte om 'n mens se lewe binne beperkte grense te beperk

Individue met hierdie behoefte verkies om onopvallend en onopgemerk te bly. Hulle is onverbiddelik en bevat niks met hulle nie. Hulle vermy die wens van materiële dinge, wat dikwels hul eie behoeftes sekondêre en onderwaardeer hul eie talente en vermoëns.

4. Die Neurotiese Behoefte aan Krag

Individue met hierdie behoefte soek krag vir hul eie belang. Hulle prys gewoonlik krag, verag swakheid en sal ander mense uitbuit of oorheers. Hierdie mense vrees persoonlike beperkings, hulpeloosheid en onbeheerbare situasies.

5. Die Neurotiese behoefte om ander te gebruik

Hierdie individue sien ander in terme van wat verkry kan word deur assosiasie met hulle.

Mense met hierdie behoefte is oor die algemeen trots op hul vermoë om ander mense te ontgin en is dikwels gefokus om ander te manipuleer om gewenste doelwitte te bekom, insluitende dinge soos idees, krag, geld of seks.

6. Die Neurotiese Behoefte vir Prestige

Individue met 'n behoefte aan prestige waarde self in terme van openbare erkenning en lof. Materiële besittings, persoonlikheidseienskappe , professionele prestasies en geliefdes word geëvalueer op grond van prestige-waarde. Hierdie individue vrees dikwels openbare verleentheid en verlies van sosiale status.

7. Die Neurotiese Behoefte vir Persoonlike Bewondering

Individue met 'n neurotiese behoefte aan persoonlike bewondering is narcisties en het 'n oordrewe selfbeeld. Hulle wil bewonder word op grond van hierdie verbeelde selfbeeld, nie op hoe hulle werklik is nie.

8. Die Neurotiese Behoefte vir Persoonlike Prestasie

Volgens Horney stoot mense hulself om groter en groter dinge te bereik as gevolg van basiese onsekerheid. Hierdie individue vrees mislukking en voel 'n konstante behoefte om meer as ander mense te bereik en selfs hul eie vroeëre suksesse te boonop.

9. Die Neurotiese Behoefte vir Selfversorgendheid en Onafhanklikheid

Hierdie individue vertoon 'n "eensaam" mentaliteit wat hulself van ander afwend om te voorkom dat hulle vasgebind of afhanklik is van ander mense.

10. Die Neurotiese Behoefte vir Perfeksie en Onbeskikbaarheid

Hierdie individue streef voortdurend na volledige onfeilbaarheid. 'N Algemene kenmerk van hierdie neurotiese behoefte is om persoonlike gebreke te soek om hierdie waarneembare onvolkomenhede vinnig te verander of te bedek.

> Bronne:

> Horney K. Self-analise . New York: Norton; 1942.

> Langenderfer G. Karen Horney. Muskingum College. http://www.muskingum.edu/~psych/psycweb/history/horney.htm.