Onafhanklike Variabel in Sielkunde Eksperimente

Die onafhanklike veranderlike is die kenmerk van 'n sielkundige eksperiment wat gemanipuleer of verander word. Byvoorbeeld, in 'n eksperiment wat na die effek van studie op toetstellings kyk, sou die studie die onafhanklike veranderlike wees. Navorsers probeer vasstel of veranderinge aan die onafhanklike veranderlike (studeer) lei tot beduidende veranderinge aan die afhanklike veranderlike (die toetsuitslae).

Waarnemings

"Waarom is die onafhanklike veranderlike die onafhanklike veranderlike aangedui? Omdat dit onafhanklik is van die aksies van navorsingsdeelnemers, het deelnemers geen beheer oor die toestand of groep waaraan hulle toegewys is nie. Dit is die eksperiment wat die onafhanklike veranderlike manipuleer, terwyl deelnemers niks het nie doen dit (hulle is bloot blootgestel aan een weergawe van die onafhanklike veranderlike). " (Breckler, Olson, & Wiggins, 2006)

"Onafhanklike veranderlikes word gekies omdat 'n eksperiment glo dat hulle veranderinge in gedrag sal veroorsaak. Die verhoging van die intensiteit van 'n toon moet die spoed waarteen mense reageer op die toon verhoog. Die toename in die aantal pellets wat aan 'n rot gegee word om die balk te druk, moet die Hoeveel keer die balk gedruk word. Wanneer 'n verandering in die vlak (hoeveelheid) van 'n onafhanklike veranderlike 'n verandering in gedrag veroorsaak, sê ons dat die gedrag onder die beheer van die onafhanklike veranderlike is. " (Kantowitz, Roediger, & Elmes, 2009)

"Dit is van kardinale belang dat die eksperimentele en kontrolegroepe in 'n studie baie soortgelyk is, behalwe vir die verskillende behandeling wat hulle met betrekking tot die onafhanklike veranderlike ontvang. Hierdie bepaling bring ons by die logika wat onder die eksperimentele metode val . eenders in alle opsigte behalwe vir die variasie wat geskep is deur die manipulasie van die onafhanklike veranderlike, dan moet enige verskille tussen die twee groepe op die afhanklike veranderlike te danke wees aan die manipulasie van die onafhanklike veranderlike. (Weiten, 2013)

voorbeelde

> Bronne:

> Breckler, S., Olson, J., & Wiggins, E. (2006). Sosiale sielkunde leef. Belmont, CA: Wadsworth.

> Kantowitz, BH, Roediger, HL, & Elmes, DG (2009). Eksperimentele sielkunde. Belmont, CA: Wadsworth.

> Weiten, W. (2013). Sielkunde: Temas en variasies, 9de uitgawe. Belmont, CA: Wadsworth.