Eienskappe van Resilient People

Terwyl mense dramaties verskil in die hanteringsvaardighede wat hulle gebruik wanneer hulle 'n krisis konfronteer , het navorsers sekere sleutelkenmerke van veerkragtigheid geïdentifiseer. Baie van hierdie vaardighede kan ontwikkel en versterk word, wat jou vermoë om te doen met die terugslae van die lewe kan verbeter.

Veerkragtige mense is bewus van situasies, hul eie emosionele reaksies en die gedrag van diegene rondom hulle.

Om gevoelens te bestuur, is dit noodsaaklik om te verstaan ​​wat dit veroorsaak en hoekom. Deur bewus te bly, kan veerkragtige mense beheer oor 'n situasie onderhou en aan nuwe maniere dink om probleme aan te pak.

Nog 'n kenmerk van veerkragtigheid is die begrip dat die lewe vol uitdagings is. Alhoewel ons nie baie van hierdie probleme kan vermy nie, kan ons oop, buigsaam en bereid wees om aan te pas by verandering.

Hier is 'n paar ander eienskappe van mense wat sterk hanteringsvaardighede het.

'N Sin vir Beheer

Sien jy jouself as beheer oor jou eie lewe? Of blameer jy buite bronne vir mislukkings en probleme? Oor die algemeen, veerkragtige mense is geneig om te hê wat sielkundiges 'n interne lokus van beheer noem . Hulle glo dat die aksies wat hulle neem, die uitslag van 'n gebeurtenis sal beïnvloed. Natuurlik is sommige faktore bloot buite ons persoonlike beheer, soos natuurrampe. Alhoewel ons dalk die oorsaak kan gee van eksterne oorsake, is dit belangrik om te voel asof ons die mag het om keuses te maak wat ons situasie, ons vermoë om te hanteer en ons toekoms sal beïnvloed.

Sterk probleemoplossingsvaardighede

Probleemoplossingsvaardighede is noodsaaklik. Wanneer 'n krisis ontstaan, kan veerkragtige mense die oplossing vind wat tot 'n veilige uitkoms sal lei. In gevaarsituasies ontwikkel mense soms tonnelvisie. Hulle versuim om belangrike besonderhede aan te teken of voordele te kry van geleenthede.

Veerkragtige individue kan aan die ander kant kalm en rasioneel kyk en die probleem en 'n suksesvolle oplossing voor oë stel.

Sterk sosiale verbindings

Wanneer jy 'n probleem hanteer, is dit belangrik om mense te hê wat ondersteuning kan bied . Om te praat oor die uitdagings wat jy in die gesig staar, kan 'n uitstekende manier wees om perspektief te kry, nuwe oplossings te soek, of bloot jou emosies uit te druk. Vriende, familielede, medewerkers en aanlynondersteuningsgroepe kan almal potensiële bronne van sosiale verbindings wees.

Identifiseer as 'n Oorlewende, Nie 'n Slagoffer nie

By die hantering van enige moontlike krisis is dit noodsaaklik om jouself as 'n oorlewende te beskou. Vermy denke as 'n slagoffer van omstandighede en soek eerder maniere om die probleem op te los. Alhoewel die situasie onvermydelik is, kan jy steeds gefokus bly op 'n positiewe uitkoms.

In staat wees om hulp te vra

Alhoewel dit vindingryk is, is dit 'n belangrike deel van veerkragtigheid. Dit is ook noodsaaklik om te weet wanneer om hulp te vra. Tydens 'n krisis kan mense voordeel trek uit die hulp van sielkundiges en beraders wat spesiaal opgelei is om krisissituasies te hanteer. Ander moontlike hulpbronne sluit in: