Hoe om 'n titelblad in APA-formaat te skryf

Die titelblad is die eerste bladsy van jou sielkunde papier. Om 'n goeie eerste indruk te maak, is dit belangrik om 'n goed geformateerde titelbladsy in behoorlike APA-formaat te hê wat u papier duidelik verteenwoordig.

Die volgende formaat moet gebruik word in beide sielkunde lab verslae en navorsingsartikels. Jou instrukteur kan ook versoek dat jy 'n soortgelyke formaat vir ander soorte sielkunde skryf .

Elemente van 'n titelblad

Hoe om 'n goeie titel te kies

Een van die moeilikste take is om 'n goeie titel te kies. Jou titel moet so spesifiek as moontlik wees. Let op die titels wat in die volgende voorbeelde gebruik word:

Die beste manier om jou titel te struktureer, is om na jou hipotese en eksperimentele veranderlikes te kyk . Byvoorbeeld: "Die effekte van [ Onafhanklike Veranderlike ] op [ Afhanklike Veranderlike ]"

Die amptelike APA-publikasiehandleiding dui daarop dat u titel kort moet wees, maar dit moet die hoofonderwerp en veranderlikes van belang wees. Jou doel moet wees om 'n titel op te stel wat alleen kan staan ​​en volledig verklaar kan word sonder verdere uitbreiding. 'N Leser wat deur papiertitels in 'n aanlyn-databasis blaai, moet u titel vinnig kan lees en presies weet waaroor u referaat gaan.

U moet ook woorde vermy wat geen werklike doel dien of wat nie noodsaaklike inligting kommunikeer nie. Enkele voorbeelde van sulke woorde en frases sluit in: 'n eksperiment op ..., ''n studie van ...', 'metode' of 'resultate'.

Hoe lank moet 'n titel wees?

Die APA-publikasiehandleiding dui daarop dat u titel hoogstens 12 woorde lank moet wees.

Skrywer se Naam en Skool Affiliasie

Die volgende element van jou titelblad is die bylyn, wat die outeur se naam sowel as hul institusionele affiliasie noem. Die lys van jou voornaam, middelvoorletter (s) en voornaam is die aanbevole formaat. Moenie afkortings van titels of grade soos Dr. of Ph.D.

Die institusionele affiliasie moet die plek wees waar die navorsing gedoen is, meestal 'n kollege of universiteit. In sommige gevalle kan navorsing deur meer as een instelling ondersteun word. Vir hierdie gevalle, sluit slegs twee affiliasies in indien beide skole aansienlike ondersteuning aan die navorsing bied en slegs twee affiliasies vir elke skrywer noem. Wat moet jy doen as jy nie by 'n akademiese instansie geaffilieer was toe die navorsing gedoen is nie? In hierdie geval stel die APA voor dat u stad en woonadres in plek van die akademiese affiliasie vermeld word.

Ander Elemente

Lopende kop: BLADSY TITEL

Let daarop dat die hardloopkop nie meer as vyftig karakters moet wees nie , insluitende letters, spasiëring tussen woorde en leestekens van jou titel in hoofletters.

'N Vinnige Titelblad Kontrolelys:

  1. Bevat jou titelblad 'n titel, jou naam, jou skool affiliasie, 'n hardloopkop en 'n bladsynommer?
  2. Is jou titel duidelik, spesifiek, en word dit akkuraat beskryf waaroor jou referaat gaan?
  3. Is jou hardloopkop in hooflettersformaat en nie langer as vyftig karakters nie?
  4. Is die titel, jou naam, en skool affiliasie gesentreer op die bladsy en dubbel-spasiëring?

Wenke:

verwysings

Amerikaanse Sielkundige Vereniging. (2010). Publikasie Handleiding van die American Psychological Association. Skrywer: Washington, DC.