Kontrolelys van ADHD-simptome

Diagnose wat gebaseer is op tipes, impak en duur van problematiese gedrag

Aandag-tekort hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) is 'n voorwaarde dat mense hierdie dae baie bespreek, wat dikwels die term toevallig toeskryf aan persone wat ongewoon freneties, "wankelrig" of versprei lyk.

Maar, as 'n mediese toestand, is dit nie so maklik toegeskryf nie. Ouers sal dikwels sukkel om te onderskei tussen wat as "normale" rambunctiousness en onoplettendheid beskou word en die ware onvermoë om stil te bly en te fokus. Selfs ongetrainde dokters kan dit moeilik vind aangesien daar geen enkele toets is wat ADHD of soortgelyke gedrags- of leerafwykings kan diagnoseer nie.

Uiteindelik, om die onderskeid te maak, sal kindergeneeskundiges deur middel van 'n kontrolelys van kenmerkende simptome loop om vas te stel of die kind voldoen aan die kriteria vir ADHD soos uiteengesit in die Diagnostiese en Statistiese Handleiding van Geestesversteurings (DSM-5) van die American Psychiatric Association.

Onderskei die tipes ADHD

Westend61 / Getty Images

ADHD simptome word tipies gegroepeer in twee hoofkategorieë: onoplettendheid (die onvermoë om gefokus te bly) en hiperaktiwiteit-impulsiwiteit (impulsiewe gedrag wat oormatig en ontwrigtend is). Die bepaling van ADHD berus grootliks op of die gedrag gepas of onvanpas is vir die kind se ontwikkelingsouderdom.

Die omvang van simptome kan wissel van kind tot kind en lei tot 'n verskeidenheid verskillende diagnoses wat breedweg soos volg geklassifiseer word:

Kontrolelys van Onoplettende Simptome

Brad Wilson / Image Bank / Getty Images

Volgens die DSM-5 kan onoplettend gediagnoseer word as daar ses of meer kenmerkende simptome by kinders tot 16 jaar of vyf of meer simptome vir adolessente 17 en ouer is, soos volg:

Kontrolelys vir Hiperaktiwiteit Simptome

CaiaImage / Getty Images

Volgens die DSM-5 kan hiperaktiwiteit en impulsiwiteit gediagnoseer word as daar ses of meer simptome by kinders tot die ouderdom van 16 of vyf of meer simptome vir adolessente 17 en ouer is, soos volg:

Voltooiing van die diagnose

Hero Images / Getty Images

Ten einde ADHD definitief definitief te diagnoseer, moet die simptome voldoen aan vier sleutelkriteria soos uiteengesit in die DSM-5:

  1. Die onoplettende of hiperaktiewe impulsiewe simptome moet voor 12-jarige ouderdom teenwoordig wees.
  2. Die simptome moet teenwoordig wees in twee of meer instellings, soos by die huis, met vriende of op skool.
  3. Die simptome moet inmeng met of verminder die kwaliteit van die kind se vermoë om op skool, in sosiale situasies te funksioneer, of wanneer normale, alledaagse take uitgevoer word.
  4. Die simptome kan nie enige ander geestestoestand (soos 'n gemoedsversteuring ) verklaar word of as deel van 'n skisofreniese of psigotiese episode voorkom nie .

> Bron:

> Amerikaanse Psigiatriese Vereniging. (2013). Diagnostiese en Statistiese Handleiding van Geestesversteurings (5de uitg.). Washington, DC: Amerikaanse Psigiatriese Vereniging.