Spesiale Onderwysdienste Beskikbaar in Skole

Watter spesiale skooldienste is my ADHD-kind geregtig?

Dit is belangrik dat ouers bewus en ingelig is oor die tipe ondersteuning, akkommodasie en spesiale dienste wat beskikbaar mag wees om hul ADHD-kind te help slaag op skool.

IDEA

Die Wet op Individue met Gestremdhede (IDEA) vereis dat openbare onderwys toepaslike dienste aan kinders bied wie se gestremdhede die vermoë om in 'n opvoedkundige omgewing te funksioneer beperk of belemmer.

Onder IDEA kan u kind vir spesiale dienste kwalifiseer as hy ADHD het en die ADHD verminder akademiese prestasie aansienlik.

Die skoolstelsel is verantwoordelik vir die identifisering en evaluering van kinders wat vermoedelik gestremd is. As ouer kan u enige tyd 'n evaluering vir u kind aanvra. Dit is dikwels nuttig om die versoek skriftelik te stel, behalwe om met jou kind se onderwyser en skoolhoof te praat.

IDEA noem baie verskillende kategorieë van gestremdheid waaronder 'n kind in aanmerking kom vir spesiale onderwys. ADHD-kinders kwalifiseer dikwels onder die Ander Gesondheidsverswakte kategorie. Jou kind se ADHD maak hom nie outomaties in aanmerking vir dienste onder IDEA nie, maar hy kan kwalifiseer as die ADHD simptome ernstige leer en gedrag op skool belemmer.

As die uitkoms van die skoolevaluering aandui dat u kind aan die kriteria vir spesiale onderwysdienste voldoen, sal u en skoolpersoneel vergader om 'n geïndividualiseerde onderwysplan (IEP) te ontwikkel wat spesifiek op u kind aangepas is.

Die GOP is 'n geskrewe dokument wat die doelwitte vir u kind uiteensit, asook die opvoedkundige, ontwikkelings- en gedragsondersteuning en -dienste wat u kind sal ontvang om hom te help om hierdie doelwitte te bereik.

Artikel 504

Die definisie van 'n gestremdheid is veel groter onder Artikel 504 van die Rehabilitasiewet van 1973 as wat dit onder IDEA is.

As u kind nie kwalifiseer vir dienste onder IDEA nie, kan hy steeds kwalifiseer vir dienste ingevolge Artikel 504 . Artikel 504 vereis dat die behoeftes van studente met gestremdhede so behoorlik as die behoeftes van daardie studente sonder gestremdhede bevredig word. 'N Student met 'n gestremdheid word gedefinieer as 'n fisiese of geestelike gestremdheid wat een of meer belangrike lewensaktiwiteite aansienlik beperk. Aangesien leer as 'n belangrike lewensaktiwiteit beskou word, kwalifiseer baie studente met ADHD as 'n "persoon met 'n gestremdheid" ingevolge Artikel 504.

Bepaling van 'n behoefte aan spesiale dienste en akkommodasie

Die skoolstelsel sal bepaal of u kind kwalifiseer vir gespesialiseerde dienste en verblyf kragtens artikel 504. U mag 'n versoek vir dienste doen deur die versoek skriftelik by u kind se skool in te dien. Maak seker dat u 'n afskrif van u skooldistrik se beleid en prosedures op Afdeling 504 vra, sodat uu regte en verantwoordelikhede, sowel as die van die skool, beter verstaan.

Spesiale onderwysdienste en -ondersteuning moet in die minste beperkende omgewing voorsien word. So dikwels bly ADHD-kinders in die gewone klaskamer met toepaslike veranderinge en verblyf eerder as om in 'n aparte spesiale behoeftesklaskamer te wees.

Verwydering van die gewone hoofstroomklaskamer sal slegs plaasvind indien die student steeds beduidend in die gewone klaskamer sukkel ten spyte van die verblyf en intervensies. Hieronder is 'n lys van akkommodasie wat dikwels aan kinders met ADHD toegeken word.

Klaskamer-akkommodasie, nuttig vir studente met ADHD

  1. Die student sit naby die onderwysarea en weg van die afleiding van deure en vensters
  2. Verminder die lengte van die student se werkslading (beide klaskameropdragte sowel as huiswerk) om sy of haar aandagspan te akkommodeer.
  3. Werkopdragte een op 'n keer eerder as almal gelyktydig, en breek langer opdragte in kleiner dele, dus is dit nie so oorweldigend vir die student nie.
  1. Dit gee die student ekstra tyd om toetse af te lê en werkopdragte te voltooi (dit is veral nuttig vir die kinders met die oorwegend onoplettende tipe ADHD wat geneig is om inligting met 'n stadiger spoed te verwerk en so dikwels langer met take te neem)
  2. Laat die student toelaat om toetse of werk te doen op werkopdragte in 'n rustige omgewing sonder afleiding
  3. Voorsien die student afskrifte van klasnotas of die toekenning van 'n "studievriend" om aantekeninge te help
  4. Om die student toe te laat om aan te teken op die rekordonderwyser se opdragte ten opsigte van werkopdragte, asook klaslesings om te help herroep en leer
  5. Om die student gereeld fisiese breek te gee vir beweging en oefening gedurende die dag om te help herlaai, fokus te behou en enige oortollige energie of gevoelens van rusteloosheid te verbrand
  6. Stel 'n kommunikasiestelsel op (soos 'n notaboek of daaglikse e-pos of telefoonoproepe) tussen ouer en onderwyser sodat hulle mekaar op hoogte kan hou van die vordering of probleme van die student.

Vir addisionele skoolstrategieë, klik op:
Skoolwenke vir ADHD-kinders
Onderrigstrategieë

Vir meer inligting oor spesiale onderwysdienste en -prosedures, kontak u plaaslike skooldistrik of u Staatsdepartement van Onderwys. U sal ook inligting en ondersteuning vind by u staatsopvoedings- en inligtingsentrum en by die Kantoor van Burgerregte.

Bronne:

Mary Durheim. 'N Ouergids vir Afdeling 504 . Die Nuwe CHADD Inligting- en Hulpbrongids vir AD / HD. 2007.

Mary Fowler. ADHD Briefpapier, Derde Uitgawe. Nasionale Verspreidingsentrum vir Kinders met Gestremdhede. April 2002.

Nasionale Hulpbronsentrum op ADHD. Opvoedkundige reg vir kinders met AD / HD in die openbare skool. Wat ons weet reeks. CHADD 2007.