Stap 3 van die Twaalf Stappe

Hoe oorgawe is sentraal tot herstel

Die Twaalf Stappe van die Alcoholics Anonymous (AA) herstelprogram is die geestelike grondslag vir persoonlike herstel, wat nie net deur alkoholiste gebruik word nie, maar ook deur hul vriende en familie in Al-Anon en Alateen-programme.

Mense wat die Twaalf Stap-manifes aangegryp het, het bevind dat dit nie net hulle die middele bied om op te hou drink nie, maar bied hulle 'n strukturele raamwerk om 'n produktiewe en vervullende lewe te lei.

Van die Twaalf Stappe, Stap Drie kan die beste verwys word as die proses van oorgawe. Dit beweer dat 'n leeftyd van herstel slegs bereik kan word deur die besluit te neem om jou wil na 'n hoër wese te verander. Stappe Drie word in die Twaalf Stappe gedefinieer as "(om te maak) 'n besluit om ons wil en ons lewens oor te gee aan die sorg van God soos ons Hom verstaan."

Stigting van die Twaalf Stappe

Terwyl AA sy program as nie-godsdienstig beskryf, is dit sterk gegrond op die geloof van 'n hoër mag, wat hulle alledaags as God noem. Dit beteken nie noodwendig 'n Christelike God nie, maar eerder 'n hoër geestelike wese in wie 'n persoon sy of haar geloof kan plaas.

Alhoewel AA ongeveer driekwart van alle dwelm- en alkoholherstelprogramme verteenwoordig, word die konsep van God, wat algemeen in die teks gebruik word, sommige mense ongemaklik. Alhoewel AA die mense van alle godsdienstige oortuigings en denominasies duidelik verwelkom, is die volkstaal en verwysings stewig gebaseer op Judeo-Christelike tradisies waarin die geestelike wese manlik is ("Hom") en die term "gebed" dui op 'n intieme verband met die hoër mag.

Vir diegene wat atheïsties of ongemaklik is met hierdie grondliggende oortuigings, is daar ander herstelprogramme wat net so effektief en veel meer geskik is.

Oor stap drie

Lede van AA en ander Twaalf Stap-programme poog om 'n nuwe pad te vind deur spiritualiteit te omhels en te erken dat hulle alleen nie hul verslawing kan beheer nie.

Alhoewel die reis begin wanneer 'n persoon in sy of haar eerste ontmoeting loop, begin die werklike herstel wanneer die besluit geneem word om "los te laat" en 'n groter krag te laat oorneem.

Dit kan 'n moeilike ding wees om te doen, veral in 'n kultuur waar mense geleer word dat hulle die meesters van hul eie lot is, maar baie vind troos en verligting wanneer hulle opreg na Stap Drie gaan. Deur in 'n gemeenskap te werk, eerder as op sy eie, kan Stap drie 'n persoon toelaat om geloof te omhels as 'n middel om die onmoontlike te bereik.

Uiteindelik, sonder geloof, kan niemand, nie 'n alkoholis of iemand wat in 'n ongelukkige situasie is nie, hierdie sprong neem. Aktief glo en omhels 'n hoër mag is beide 'n daad van oorgawe en moed.

By die bereiking van Stap One (die toelating van magteloosheid) en Stap twee (aanvaarding dat daar eintlik 'n hoër krag is), stap Stap drie verder as woorde na aksies. Dit maak die deur oop vir die res van die trappe en laat 'n persoon die proses van selfrefleksie ( Stap vier ) begin en die aard van die ongeregtighede ( Stap Vyf ) erken.