Die belangrikheid van assimilasie in aanpassing

Assimilasie verwys na 'n deel van die aanpassingsproses wat oorspronklik deur Jean Piaget voorgestel is. Deur assimilasie neem ons nuwe inligting of ervarings in en integreer dit in ons bestaande idees. Die proses is ietwat subjektief omdat ons geneig is om ervaring of inligting te verander om in te pas by ons voorafgaande oortuigings.

Assimilasie speel 'n belangrike rol in hoe ons leer oor die wêreld rondom ons.

In die vroeë kinderjare word kinders voortdurend nuwe inligting en ervarings in hul bestaande kennis oor die wêreld geassimileer. Hierdie proses eindig egter nie met kinderjare nie. Aangesien mense nuwe dinge ondervind en hierdie ervarings interpreteer, maak hulle klein en groot aanpassings aan hul bestaande idees oor die wêreld rondom hulle.

Kom ons kyk na assimilasie en die rol wat dit speel in die leerproses.

Hoe werk assimilasie?

Piaget het geglo dat daar twee basiese maniere is om aan te pas by nuwe ervarings en inligting. Assimilasie is die maklikste metode omdat dit nie baie aanpassing benodig nie. Deur hierdie proses voeg ons nuwe inligting by ons bestaande kennisbasis, soms herinterpreteer hierdie nuwe ervarings sodat hulle inpas by voorheen bestaande inligting.

By assimilasie maak kinders sin van die wêreld deur dit wat hulle reeds ken, toe te pas.

Dit behels die pasmaak van die werklikheid en wat hulle ervaar in hul huidige kognitiewe struktuur. 'N Kind se begrip van hoe die wêreld werk, filter dus en beïnvloed hoe hulle die werklikheid interpreteer.

Byvoorbeeld, laat ons jou voorstel dat jou bure 'n dogter het wat jy altyd bekend was om soet, beleefd en vriendelik te wees.

Eendag kyk jy uit jou venster en sien die meisie wat 'n sneeubal by jou motor gooi. Dit blyk uit karakter en eerder onbeskof, nie iets wat jy van hierdie meisie sou verwag nie.

Hoe interpreteer jy hierdie nuwe inligting? As jy die proses van assimilasie gebruik, kan jy die meisie se gedrag verwerp en glo dat dit dalk iets is wat sy gesien het dat 'n klasmaat dit doen en dat sy nie onbeleefd is nie. U hersien nie u mening van die meisie nie, u voeg eenvoudig nuwe inligting by u bestaande kennis. Sy is nog steeds 'n vriendelike kind, maar nou weet jy dat sy ook 'n ongemaklike kant het op haar persoonlikheid .

As jy die tweede metode van aanpassing wat deur Piaget beskryf word, sal gebruik, kan die jong meisie se gedrag jou laat herwaarder. Hierdie proses is wat Piaget verwys as akkommodasie , waarin ou idees verander of selfs vervang word op grond van nuwe inligting.

Assimilasie en akkommodasie werk beide in tandem as deel van die leerproses. Sommige inligting word eenvoudig opgeneem in ons bestaande skemas deur die proses van assimilasie, terwyl ander inligting lei tot die ontwikkeling van nuwe skemas of totale transformasies van bestaande idees deur die proses van akkommodasie.

Meer voorbeelde

In elk van hierdie voorbeelde voeg die individu inligting by hul bestaande skema. Onthou, as nuwe ervarings veroorsaak dat die persoon hul bestaande oortuigings verander of heeltemal verander, staan ​​dit bekend as akkommodasie.

'N Woord Van

Assimilasie en akkommodasie is komplementêre leerprosesse wat in elke stadium van kognitiewe ontwikkeling 'n rol speel .

Tydens die sensorimotoriese stadium wissel jong babas byvoorbeeld met die werk deur hul sensoriese en motoriese ervarings. Sommige inligting word geassimileer, terwyl sommige ervarings geakkommodeer moet word. Dit is deur hierdie prosesse dat babas, kinders en adolessente nuwe kennis en vordering deur die ontwikkelingsfases kry.

> Bronne:

> Miller, PH. Piaget se teorie: Past, hede en toekoms. In die Wiley-Blackwell Handboek van Kinderkognitiewe Ontwikkeling. U. Goswami (Ed.). New York: John Wiley & Sons; 2011.