Wat is die natuur teen versorging?

Die natuurversusvoeding debat is een van die oudste filosofiese kwessies binne die sielkunde. So, waar gaan dit nou presies oor?

Selfs vandag neem verskillende takke van sielkunde dikwels een teenoor die ander benadering. Byvoorbeeld, biologiese sielkunde is geneig om die belangrikheid van genetika en biologiese invloede te beklemtoon. Behaviorisme fokus daarenteen op die impak wat die omgewing op gedrag het.

In die verlede het debatte oor die relatiewe bydraes van die natuur versus koestering dikwels 'n baie eensydige benadering aangeneem, en aan die een kant het aangevoer dat die natuur die belangrikste rol gespeel het en die ander kant daarop dui dat dit die belangrikste was wat die belangrikste was. Vandag erken die meeste kenners dat beide faktore 'n kritieke rol speel. Nie net dit besef hulle ook dat die natuur en koestering op alle belangrike maniere in die hele lewe wissel nie.

'N Nader Kyk na die Nature vs. Nurture Debat

Het genetiese of omgewingsfaktore 'n groter invloed op jou gedrag? Doen geërfde eienskappe of lewenservarings 'n groter rol in die vorming van jou persoonlikheid?

Die natuurversusvoeding debat is een van die oudste kwessies in die sielkunde. Die debat fokus op die relatiewe bydraes van genetiese erfenis en omgewingsfaktore tot menslike ontwikkeling.

Sommige filosowe soos Plato en Descartes het voorgestel dat sekere dinge ingebore is, of dat hulle natuurlik voorkom, ongeag die invloede op die omgewing.

Nativiste neem die standpunt dat alle of die meeste gedrag en eienskappe die uitslag van erfenis is.

Voorstanders van hierdie standpunt glo dat al ons eienskappe en gedrag die gevolg is van evolusie. Genetiese eienskappe wat van ouers afgegee word, beïnvloed die individuele verskille wat elke persoon uniek maak.

Ander bekende denkers soos John Locke het geglo in wat bekend staan ​​as tabula rasa , wat daarop dui dat die verstand begin as 'n leë leisteen. Volgens hierdie idee word alles wat ons is en al ons kennis bepaal deur ons ervaring.

Empirici neem die standpunt dat alle of die meeste gedrag en eienskappe uit leer voortspruit. Gedragsleer is 'n goeie voorbeeld van 'n teorie gegrond op empirisme. Die gedragspersoneel glo dat alle aksies en gedrag die resultate van kondisionering is. Teoretici soos John B. Watson het geglo dat mense opgelei kan word en enigiets kan word, ongeag hul genetiese agtergrond.

Voorbeelde van Nature vs Nurture

Byvoorbeeld, wanneer 'n persoon 'n geweldige akademiese sukses behaal, het hulle dit gedoen omdat hulle geneties voordelig is om suksesvol te wees of is dit 'n gevolg van 'n verrykte omgewing? As 'n man sy vrou en kinders misbruik, is dit omdat hy met gewelddadige tendense gebore is of is dit iets wat hy geleer het deur sy eie ouer se gedrag te waarneem?

'N Paar voorbeelde van biologies bepaalde eienskappe (natuur) sluit in sekere genetiese siektes, oogkleur, haarkleur en velkleur. Ander dinge soos lewensverwagting en hoogte het 'n sterk biologiese komponent, maar hulle word ook beïnvloed deur omgewingsfaktore en lewenstyl.

'N Voorbeeld van 'n nativistiese teorie binne sielkunde is Chomsky se konsep van 'n taalverkrygingsapparaat (of LAD). Volgens hierdie teorie word alle kinders gebore met 'n instinktiewe geestelike vermoë wat hulle toelaat om beide taal te leer en te produseer.

Sommige eienskappe is gekoppel aan omgewingsinvloede. Hoe 'n persoon optree, kan gekoppel word aan invloede soos ouerskapstyle en geleerde ervarings.

Byvoorbeeld, 'n kind kan leer deur waarneming en versterking om 'asseblief' en 'dankie' te sê. 'N Ander kind kan leer om aggressief op te tree deur ouer kinders te sien, wat op gewelddadige gedrag op die speelgrond betrokke is.

Een voorbeeld van 'n empiristiese teorie binne sielkunde is Albert Bandura se sosiale leerteorie . Volgens die teorie leer mense deur die gedrag van ander waar te neem. In sy bekende Bobo-pop-eksperiment het Bandura getoon dat kinders aggressiewe gedrag kan leer, bloot deur die waarneming van 'n ander persoon wat aggressief optree.

Selfs vandag is navorsing in die sielkunde geneig om een ​​invloed oor die ander te beklemtoon. In die biopsigologie , byvoorbeeld, doen navorsers studies wat ondersoek hoe neurotransmittors gedrag beïnvloed, wat die aard van die debat beklemtoon. In die sosiale sielkunde kan navorsers studies doen oor hoe dinge soos portuurdruk en sosiale media gedrag beïnvloed, wat die belangrikheid van koestering beklemtoon.

Hoe Natuur en Voeding Interaksie

Wat navorsers weet, is dat die interaksie tussen oorerflikheid en omgewing dikwels die belangrikste faktor van almal is. Kevin Davies van PBS se Nova beskryf een fassinerende voorbeeld van hierdie verskynsel.

Volmaakte toonhoogte is die vermoë om die toonhoogte van 'n musikale toon sonder enige verwysing op te spoor. Navorsers het bevind dat hierdie vermoë geneig is om in gesinne te hardloop en te glo dat dit aan 'n enkele geen gekoppel kan word. Hulle het egter ook ontdek dat die besit van die geen alleen nie genoeg is om hierdie vermoë te ontwikkel nie. In plaas daarvan is musikale opleiding gedurende die vroeë kinderjare nodig om hierdie geërfde vermoë om homself te manifesteer, toe te laat.

Hoogte is nog 'n voorbeeld van 'n eienskap wat deur die natuur beïnvloed word en interaksie bevorder. 'N Kind kan kom van 'n familie waar almal lank is, en hy het hierdie gene vir lengte geërf. As hy egter grootword in 'n benadeelde omgewing waar hy nie behoorlike voeding kry nie, kan hy nooit die hoogte bereik wat hy in 'n gesonder omgewing groot geword het nie.

Hedendaagse Natuurbeskouings versus Nurture

Gedurende die geskiedenis van sielkunde het hierdie debat egter voortgegaan om kontroversie aan te spoor. Eugenetika, byvoorbeeld, was 'n beweging wat sterk beïnvloed is deur die nativistiese benadering. Sielkundige Francis Galton, 'n neef van die naturalis Charles Darwin, het beide die terme versus nurture en eugenetiek gegrond en geglo dat intelligensie die gevolg was van genetika. Galton het geglo dat intelligente individue aangemoedig moet word om te trou en baie kinders te hê, terwyl minder intelligente individue ontmoedig moet word om te reproduseer.

Vandag is die meerderheid van kenners van mening dat beide natuur en koestering gedrag en ontwikkeling beïnvloed. Die probleem is egter nog steeds op baie gebiede soos in die debat oor die ontstaan ​​van homoseksualiteit en invloede op intelligensie . Terwyl min mense die uiterste nativis of radikale empiristiese benadering volg, debatteer navorsers en kundiges steeds die mate waarin biologie en omgewing gedrag beïnvloed.

In toenemende mate begin mense besef dat die vraag of die oorerflikheid of die omgewing 'n bepaalde eienskap beïnvloed, nie die regte benadering is nie. Die realiteit is dat daar nie 'n maklike manier is om die menigte kragte wat bestaan, uit te wis nie. Hierdie invloede sluit in genetiese faktore wat met mekaar kommunikeer, omgewingsfaktore wat wissel soos sosiale ervarings en algemene kultuur, asook hoe beide oorerflike en omgewingsinvloede mekaar meng. In plaas daarvan is baie navorsers vandag belangstel om te sien hoe gene omgewingsinvloede en omgekeerde moduleer.

> Bronne:

Bandura, A. Ross, D., & Ross, SA Oordrag van aggressie deur die nabootsing van aggressiewe modelle. Tydskrif vir Abnormale en Sosiale Sielkunde. 1961; 63 , 575-582.

Chomsky, N. Aspekte van die teorie van sintaksis . MIT Press; 1965.

> Galton, F. Navrae in die Menslike Fakulteit en die Ontwikkeling daarvan. Londen: Macmillan; 1883.

Watson, JB Behaviorism. New Brunswick, New Jersey: Transaksie Uitgewers; 1930.