Wat is die simptome van 'n alkoholprobleem?

Vraag: Wat is die simptome van 'n alkoholprobleem?

Antwoord: Sekere gedrag is bekend as moontlike tekens van 'n alkoholprobleem. Dit sluit in enige gevestigde drinkpatroon, soos swaar gereelde alkoholverbruik en / of gereelde dronkenskap , wat 'n hoë risiko vir toekomstige skade aan fisiese of geestesgesondheid inhou en wat die drinker in gevaar stel vir ongelukke, aanhouding, swak werkverrigting of ander sosiale probleme.

Alkoholafhanklikheid , wat soms na alkoholisme verwys word , is die mees ernstige tipe alkoholprobleem en word gekenmerk deur drie van sewe simptome wat gedurende 'n tydperk van een jaar ondervind word. Volgens die Diagnostiese en Statistiese Handleiding van Geestesversteurings, Vierde Uitgawe, sluit die simptome van alkoholafhanklikheid die volgende in:

Simptome van Alkoholafhanklikheid

Meer hulpbronne vir Alkoholisme Behandeling