Hoe om kognitiewe ontwikkeling in die middelkinderjare aan te moedig

Tussen die ouderdom van 7 en 11 is kinders in die tydperk van kognitiewe ontwikkeling wat Jean Piaget na verwys as die konkrete operasionele stadium . Gedurende hierdie tydperk van intellektuele ontwikkeling word kinders toenemend vaardig om logiese en konkrete inligting te verstaan. Hulle sukkel egter steeds om hipotetiese of abstrakte konsepte te begryp.

Op hierdie ouderdom kan kinders op verskeie aspekte van 'n probleem of situasie konsentreer en minder egosentries word, wat beteken dat hulle dinge van verskillende standpunte kan begryp en verstaan. Hulle is egter geneig om meer gefokus te wees op die "hier en nou" en minder op die toekomstige gevolge.

Hoe kinders dink in die middeljare

Kognitiewe vermoëns soos konsentrasie en geheue verbeter aansienlik gedurende die middeljare. Kinders hierdie ouderdom het baie beter aandagstrek as wat hulle in die vroeë kinderjare gedoen het en hulle is beter in staat om inligting vir langer tydsberekening te onthou. Nie net is hulle vermoë om aandag te gee vir langer tydperke baie verbeter nie, hulle selektiewe aandag is ook baie beter. Dit beteken dat hulle in staat is om irrelevante afleidings af te stem om slegs op belangrike inligting te konsentreer. Soos u kan voorstel, is hierdie vermoë van besondere belang in die klaskamer, aangesien kinders die afleiding van hul klasmaats kan ignoreer ten einde aandag aan onderwysers en handboeke te gee.

Korttermyngeheue verbeter aansienlik tussen die ouderdomme van 7 en 11. Danksy dit, kan kinders meer as een ding op 'n slag aandag gee en in staat wees om baie vinniger te dink. Hierdie verbeterings in geheue kapasiteit, spoed en inligting verwerking word onmiddellik in die klaskamer duidelik.

Terwyl 'n jonger kind dalk sukkel om op die taak te bly en in staat is om net op een ding op 'n slag te fokus, het die gemiddelde middelskoolman alreeds vaardig geraak op geestelike multitasking. 'N Student hierdie leeftyd kan maklik fokus op 'n onderwyser se vraag, dink aan die verskillende moontlike antwoorde, bied 'n antwoord, luister na ander kinders, aangesien hulle hul antwoorde bied en aan 'n klasbespreking deelneem.

Aanmoediging van kognitiewe ontwikkeling in die middelkinderjare

Die vooruitgang in kognitiewe ontwikkeling wat gedurende die middel skooljare voorkom, is meestal gekoppel aan leer. Soos kinders meer leer, word hulle toenemend vaardig en ontwikkel kritiese areas van hul brein. Ouers en onderwysers kan hierdie kognitiewe groei bevorder deur voldoende geleenthede vir leer tussen die ouderdomme van 7 en 11 te bied.