Leer watter grense is in gesonde verhoudings

Ons hoor baie van mense met verslawings wat probleme met grense het, maar dit is nie altyd duidelik wat bedoel word met die term grense nie. In die letterlike sin van die woord is 'n grens 'n skeidslyn wat een area van 'n ander skei.

Alhoewel 'n grens duidelik deur 'n heining of 'n pad gemerk kan word, is dit nooit heeltemal duidelik presies waar een gebied eindig nie en die ander begin.

Op 'n soortgelyke manier, wanneer ons die woordgrense gebruik om grense en reëls in verhoudings te beskryf, is daar 'n eerlike oordeel nodig om te besluit watter gedrag "die lyn oorsteek." En hierin lê die probleem dat mense met verslawings en hul geliefdes met grense in verhoudings verkeer.

Eenvoudig gestel, grense is beperk tot wat aanvaarbaar is of in 'n verhouding geduld kan word. Grense is baie individueel, maar mense met verslawings en diegene wat naby aan hulle is, het dikwels probleme met die opstel en vaslê van grense in verhoudings. Enkele algemene moeilikhede vir grense en verslawings is:

Verslawing verhoog dikwels kwessies van wettigheid wat aangespreek moet word deur mense in verhouding met die verslaafde. Enkele algemene areas waar grense gestel moet word, is:

Die volgende breë beginsels kan toegepas word om goeie grense te stel:

Bronne:

Clarke, J. & Dawson, C. Opwekking: Ouerskap Self, Ouerskap Ons Kinders. (Tweede uitgawe). Sentrum Stad: Hazelden. 1998.

Katherine, A. Waar om die lyn te teken: Hoe om 'n gesonde grens te plaas . 2000.

Orford et al. Met alkohol- en dwelmprobleme: Die ervarings van familielede in drie kontrasterende kulture. Londen: Routledge. 2005.