Verslawing Behandeling Moet Gesinsterapie insluit

SAMHSA publiseer praktiese riglyne vir raadgewers

Behandelingsprogramme gemik op diegene wat alkohol- en dwelmmisbruikprobleme het, kan beter uitkomste hê as die misbruiker se familie of nabestaandes ook by die proses betrokke is.

As die familie nie betrokke raak by die leer van dwelmmisbruik en die rol wat dit in die dinamika van die gesin kan speel nie, kan dit die herstel van alkoholies of verslaafdes eintlik verhinder as familielede hul disfunksionele of bemagtigende gedrag voortgaan.

Daarom beveel behandelingskundiges aan dat dwelmmisbruikberaders familietertegnieke in hul behandelingsprotokol insluit.

Vir hierdie doel het die Substansmisbruik en Geestesgesondheidsdienste-administrasie 'n handleiding, "Substansmisbruik Behandeling en Gesinsterapie," gepubliseer, wat 'n gids is vir dwelmmisbruikberaders sowel as vir familielede.

Die gids bied aan die familieterapeut basiese inligting oor modelle vir behandeling van dwelmmisbruik en die rol van 12-stap-selfhelpprogramme in die behandeling van substansmisbruikers en hul gesinne.

Die gids sluit in bespreking van behandelingsmodelle wat dwelmmisbruikbehandeling en gesinsterapie integreer. Hierdie modelle kan dien as 'n riglyn vir gesamentlike behandeling van die verslaafde en sy of haar familie en ander met noue emosionele verbindings.

Gesinsterapie kan help

"Gesinsterapie in dwelmmisbruikbehandeling kan help deur die gesin se sterk punte en hulpbronne te gebruik om maniere te vind vir die persoon wat alkohol of dwelms misbruik om sonder substansies van mishandeling te leef en die impak van chemiese afhanklikheid op beide die pasiënt en die gesin te verbeter, volgens na SAMSHA.

"Gesinsterapie kan gesinne help om bewus te word van hul eie behoeftes en hulp met die doel om dwelmmisbruik te hou om van een geslag na die ander te beweeg."

Die SAMSHA-gids waarsku dwelmmisbruikberaders dat hulle altyd moet weet dat gesinsberadingstegnieke nie gebruik moet word waar 'n gebruiker 'n kliënt of kind in gevaar stel nie .

Die eerste prioriteit is om alle partye te beskerm.

Die gids waarsku ook dat gesinsterapie vir vroue met substansgebruiksversteurings nie geskik is vir gevalle van voortgesette vennootmisbruik nie . Ook vroue wat hul kinders se toesig verloor het, kan sterk gemotiveerd wees om hul dwelmmisbruik te oorkom omdat hulle dikwels werk om hul kinders terug te kry.

Middelmisbruik beïnvloed families

SAMHSA se Behandelingsverbeteringsprotokol (TIP) # 39 identifiseer die volgende gesinsstrukture en hoe dwelmmisbruik hierdie families kan beïnvloed:

Soms word substansmisbruik oor die hoof gesien

Die SAMSHA-gids wys ook daarop dat gesinsterapeute dikwels nie vir dwelmmisbruik skerm nie, omdat terapeute nie vertroud is met die vrae om te vra of die leidrade wat deur hul kliënte verskaf word nie.

Dit beklemtoon ook dat dwelmmisbruikberaders nie gesinsterapie moet oefen sonder behoorlike opleiding en lisensiëring nie, maar hulle moet genoeg leer om te bepaal wanneer 'n verwysing aangedui word.

Bronne:

Substansmisbruik en Geestesgesondheidsdienste Administrasie. "WENK 39: Middelmisbruik Behandeling en Gesinsterapie." Behandeling Verbeteringsprotokol Opdatering September 2015