Wat is die eksperimentele metode?

Hoe ondersoek navorsers die menslike verstand en gedrag presies? Terwyl daar 'n aantal verskillende navorsingstegnieke is, kan die eksperimentele metode navorsers na oorsaak-en-effek verhoudings kyk.

In die eksperimentele metode identifiseer en definieer navorsers sleutelveranderlikes, formuleer 'n hipotese, verander die veranderlikes en versamel data op die resultate.

Buitelandse veranderlikes word noukeurig beheer om 'n moontlike impak op die uitkoms van die eksperiment te verminder.

'N Nader kyk na die eksperimentele metode in die sielkunde

Die eksperimentele metode behels die manipulering van een veranderlike om vas te stel of veranderinge in een veranderlike oorsaak verander in 'n ander veranderlike. Hierdie metode berus op beheerde metodes, ewekansige opdrag en die manipulasie van veranderlikes om 'n hipotese te toets.

Tipes eksperimente

Daar is 'n paar verskillende soorte eksperimente wat navorsers kan kies om te gebruik. Die tipe eksperiment wat gekies word, kan afhang van 'n verskeidenheid faktore, insluitende die deelnemers, die hipotese en die hulpbronne wat beskikbaar is vir die navorsers.

1. Lab Experiments
Lab eksperimente is baie algemeen in die sielkunde, want dit laat eksperimente meer beheer oor die veranderlikes. Hierdie eksperimente kan ook makliker wees vir ander navorsers om te repliseer. Die probleem is natuurlik dat dit wat in 'n laboratorium plaasvind, nie altyd dieselfde is as wat in die werklike wêreld plaasvind nie.

2. Veld Eksperimente
Soms kan navorsers kies om hul eksperimente in die veld uit te voer. Stel ons byvoorbeeld voor dat 'n sosiale sielkundige belangstel om prososiale gedrag te ondersoek . Die proefpersoon het dalk 'n persoon wat voorgee dat hy verswak en waarneem om te sien hoe lank dit aanloklik is om te reageer.

Hierdie tipe eksperiment kan 'n goeie manier wees om gedrag in aksie in realistiese instellings te sien. Dit maak dit egter moeiliker vir die navorsers om die veranderlikes te beheer en kan verwarrende veranderlikes voorlê wat die resultate kan beïnvloed.

3. Kwasi-eksperimente
Terwyl laboratorium- en veldeksperimente verteenwoordig wat bekend staan ​​as ware eksperimente, kan navorsers ook 'n derde tipe wat bekend staan ​​as 'n kwasi-eksperiment, gebruik. Dit word dikwels na verwys as natuurlike eksperimente omdat die navorsers nie ware beheer oor die onafhanklike veranderlike het nie. In plaas daarvan word die behandelingsvlak bepaal deur die natuurlike toestande van die situasie. 'N Navorser wat na persoonlikheidsverskille en geboorteorde kyk, kan byvoorbeeld nie die onafhanklike veranderlike in die situasie manipuleer nie. Behandelingsvlakke kan nie ewekansig toegewys word nie, aangesien die deelnemers natuurlik in bestaande groepe val op grond van hul geboortebevel in hul gesinne.

So hoekom sou 'n navorser kies om 'n kwasi-eksperiment te gebruik? Dit is 'n goeie keuse in situasies waar wetenskaplikes belangstel om fenomeen in natuurlike, werklike wêreldinstellings te bestudeer. Dit is ook 'n goeie keuse in situasies waar navorsers nie die betrokke onafhanklike veranderlike eties kan manipuleer nie.

Sleutelterme om te weet

Om te verstaan ​​hoe die eksperimentele metode werk, is daar enkele sleutelterme wat u eers moet verstaan.

Die onafhanklike veranderlike is die behandeling wat die eksperimente manipuleer. Hierdie veranderlike word aanvaar dat dit 'n soort effek op 'n ander veranderlike veroorsaak. As 'n navorser ondersoek hoe slaap toetstoetse beïnvloed, sal die hoeveelheid slaap wat 'n individu kry, die onafhanklike veranderlike wees.

Die afhanklike veranderlike is die effek wat die eksperiment meet. In ons vorige voorbeeld sal die toets tellings die afhanklike veranderlike wees.

Operasionele definisies is nodig om 'n eksperiment uit te voer.

As ons sê iets is 'n onafhanklike veranderlike of afhanklike veranderlike, moet ons 'n baie duidelike en spesifieke definisie van die betekenis en omvang van die veranderlike hê.

'N Hipotese is 'n voorlopige stelling of raai oor die moontlike verwantskap tussen twee of meer veranderlikes. In ons vorige voorbeeld kan die navorser hipoteseer dat mense wat meer slaap kry, die volgende dag beter op 'n wiskunde toets sal presteer. Die doel van die eksperiment is dan om hierdie hipotese te ondersteun of te ondersteun.

Die eksperimentele proses

Sielkundiges gebruik, soos ander wetenskaplikes, die wetenskaplike metode wanneer 'n eksperiment uitgevoer word. Die wetenskaplike metode is 'n stel prosedures en beginsels wat rig op hoe wetenskaplikes navorsingsvrae ontwikkel, data versamel en tot gevolgtrekkings kom.

Die vier basiese stappe van die proses is:

  1. 'N hipotese vorm
  2. Ontwerp van 'n studie en versameling van data
  3. Ontleding van die data en bereiking van gevolgtrekkings
  4. Deel die bevindinge

Die meeste sielkunde-studente sal van tyd tot tyd verwag word om die eksperimentele metode te gebruik. As u die proses nader wil ondersoek, moet u hierdie stap-vir-stap uiteensetting van hoe om 'n sielkunde-eksperiment uit te voer vir meer inligting.