Kognitiewe-Gedragsterapie vir depressie en angs

CBT is 'n groot opsie as jy sukkel met depressie of angs

Daar is baie verskillende benaderings tot psigoterapie . Sommige terapeute identifiseer met 'n bepaalde benadering of oriëntering terwyl ander uit verskillende benaderings trek. Kognitiewe gedragsterapie (CBT) is een spesifieke oriëntering van psigoterapie wat daarop gemik is om mense te help verander hoe hulle dink.

Kognitiewe-Gedragsterapie

Kognitiewe gedragsterapie is gebaseer op kognitiewe teorie en is deur Aaron Beck ontwikkel vir angs en depressie.

CBT is 'n mengsel van kognitiewe en gedragsterapieë wat pasiënte help om hul interne dialoog aan te pas om maladaptiewe denkpatrone te verander. Beck het spesifieke prosedures ontwikkel om te help om 'n depressiewe kliënt se aannames en oortuigings uit te daag en pasiënte te help om te leer hoe om hul denke te verander om meer realisties te wees en sodoende beter te voel. Daar is ook klem op probleemoplossing en veranderende gedrag en kliënte word aangemoedig om 'n aktiewe rol in hul terapie te neem.

Ander tipes Kognitiewe-Gedragsterapie

Een soort CBT is rasionele emosionele gedragsterapie (REBT), wat deur Albert Ellis ontwikkel is. Ellis beskou sterk emosies as gevolg van 'n interaksie tussen gebeure in die omgewing en ons oortuigings en verwagtinge. Sommige van hierdie oortuigings kan te sterk of styf wees. Byvoorbeeld, handhaaf 'n oortuiging dat almal van jou sal hou. Met REBT sal jy leer om daardie geloof te verander sodat dit minder ekstreem en minder geneig is om met jou lewe inmeng.

Jou geloof kan dan verander om mense van jou te hou, maar om te besef dat nie almal sal nie.

Nog 'n vorm van CBT is dialektiese gedragsterapie (DBT), wat deur Marsha Linehan ontwikkel is, hoofsaaklik vir pasiënte met 'n borderline persoonlikheidsversteuring (BPD). DBT beklemtoon werk om gedagtes en gevoelens te aanvaar in plaas daarvan om hulle te probeer veg.

Die doel is om pasiënte te kry om hul gedagtes en gevoelens te aanvaar sodat hulle hulle uiteindelik kan verander.

Blootstelling en reaksie-voorkomingsterapie (ERP) is nog 'n tipe CBT wat gewoonlik vir obsessiewe-kompulsiewe versteuring (OCD) gebruik word. In hierdie terapie word pasiënte blootgestel aan die situasies of voorwerpe wat hulle die mees vrees (obsessies) veroorsaak, maar nie in staat is om die gedrag wat die angs wat hulle voel, te verlig nie. Byvoorbeeld, as jy bang is vir kieme tydens ERP, kan jou terapeut jou geld raak en dan nie jou hande vir 'n spesifieke tyd was nie. Deur dit oor en oor te oefen, help jy om vertroue in die hantering van die gepaardgaande angs te kry en kan dit baie help om simptome van OCD met herhaalde blootstelling te verlig.

Werk CBT vir depressie?

Dit was moeilik om die effektiwiteit van psigoterapie te ondersoek aangesien die term verwys na soveel verskillende aktiwiteite. Kognitiewe gedragsterapie bied egter goed aan navorsing en is wetenskaplik bewys om effektief te wees in die behandeling van simptome van depressie en angs. Dit is geneig om kort tot matig te wees, in teenstelling met ander oriëntasies as gevolg van die fokus op die hede, sowel as op probleemoplossing.

Sy missie om die pasiënt op te voed om te leer om hul eie terapeut te word, maak dit ook 'n langtermynbehandeling.

Medikasie of Psigoterapie?

Depressie en angs kan behandel word met medikasie, psigoterapie of albei. Sommige navorsing het getoon dat die kombinasie van medikasie en terapie veral effektief kan wees.

Versekeringsmaatskappye moedig soms familielede aan om medikasie voor te skryf eerder as om na 'n geestesgesondheidsprofessie vir psigoterapie te verwys. Daar is tye wanneer dit toepaslik mag wees, maar daar is ander tye wanneer psigoterapie duidelik aangedui word. As jy 'n antidepressant of 'n angsmedikasie gebruik, en jy glo dat 'n deel van die probleem nie aangespreek word nie, oorweeg dit om hulp van 'n geestesgesondheidswerker te soek.

Bronne:

http://www.nimh.nih.gov/health/topics/psychotherapies/index.shtml

https://www.beckinstitute.org/get-informed/cbt-faqs/

http://www.adaa.org/finding-help/treatment/therapy

https://www2.nami.org/factsheets/DBT_factsheet.pdf