Vergelyk Erikson se vs Freud's Theories

Gelykhede en verskille tussen Freud en Erikson

Sigmund Freud se psigoseksuele teorie en Erik Erikson se psigososiale teorie is twee bekende teorieë van ontwikkeling. Terwyl hy deur Freud se idees beïnvloed is, het Erikson se teorie op verskeie belangrike maniere verskil.

Soos Freud het Erikson geglo dat daardie persoonlikheid in 'n reeks voorafbepaalde stadiums ontwikkel. Anders as Freud se teorie van psigoseksuele stadiums, beskryf Erikson se teorie die impak van sosiale ervaring oor die hele lewensduur.

Kom ons vergelyk en kontrasteer hierdie twee teorieë deur na een van die belangrikste ooreenkomste en verskille in elke stadium te kyk.

Ouderdom: Geboorte tot 1 jaar

Redheadpictures / Cultura / Getty Images

Die twee teorieë van ontwikkeling fokus beide op die belangrikheid van vroeë ervarings, maar daar is noemenswaardige verskille tussen Freud en Erikson se idees. Freud het gefokus op die belangrikheid van voeding, terwyl Erikson meer bekommerd was oor hoe responsiewe opsigters na die behoeftes van 'n kind is.

Freud se stadiums van psigoseksuele ontwikkeling

Erikson se stadiums van psigososiale ontwikkeling

Ouderdom: 1 tot 3 jaar

Chad Springer / Image Bron / Getty Images

Alhoewel daar 'n aantal verskille bestaan ​​tussen Erikson en Freud se idees, fokus hulle teorieë op hoe kinders 'n gevoel van onafhanklikheid en bemeestering ontwikkel.

Psigoseksuele ontwikkeling:

Psigososiale ontwikkeling:

Ouderdomme: 3 tot 6 jaar

Sally Anscombe / Taxi / Getty Images

In die voorskoolse en vroeë elementêre jare was Freud se teorie baie meer bekommerd oor die rol van die libido terwyl Erikson se teorie meer gefokus was op hoe kinders met ouers en eweknieë interaksie het.

Freud se teorie:

Erikson se teorie:

Ouderdomme: 7 tot 11 jaar

Hero Images / Getty Images

Freud het geglo dat hierdie ouderdom gedien het as meer van 'n oorgangsperiode tussen kinderjare en adolessensie. Erikson, aan die ander kant, het geglo dat kinders voortgaan om 'n gevoel van onafhanklikheid en bekwaamheid te skep.

Psigoseksuele ontwikkeling:

Psigososiale ontwikkeling:

Ouderdom: Adolessensie

Tom Merton / Caiaimage / Getty Images

Adolessensie het 'n kritieke rol gespeel in beide Freud en Erikson se teorieë van ontwikkeling. In albei teorieë begin tienerjare hul eie gevoel van identiteit.

Freud se teorie:

Erikson se teorie:

Ouderdom: Volwasse ouderdom

Grant Squibb / Cultura Exclusive / Getty Images

Freud se teorie het uitsluitlik gefokus op die ontwikkeling tussen geboorte en tienerjare. Dit impliseer dat die persoonlikheid in die vroeë kinderjare grootliks in klip gesit word. Erikson, aan die ander kant, het 'n lewenslange benadering aangeneem en geglo dat ontwikkeling selfs tot op ouderdom gaan.

Freud se teorie van psigoseksuele ontwikkeling:

Erikson se teorie van psigososiale ontwikkeling:

> Bronne:

> Newman, BM & Newman, PR. Ontwikkeling deur die lewe: 'n psigososiale benadering. Boston, MA: Cengage Learning; 2017.

> Schaffer, DR & Kipp, K. Ontwikkelingsielkunde: Kinderjare en Adolessensie. Belmont, CA: Wadsworth; 2010.