'N Beginner se Kyk na die 9 Hoofnavorsingsareas in Sosiale Sielkunde

Daar is talle onderwerpe wat sosiale sielkundiges in hul navorsing ondersoek. Baie van hierdie vakke hou verband met sosiale invloed, sosiale persepsie en sosiale interaksie. Hier is net 'n paar belangrike aspekte van sosiale sielkunde.

1. Sosiale kognisie

Sosiale kognisie is gemoeid met die verwerking, berging en toepassing van sosiale inligting.

Hierdie navorsingsgebied is nou verwant aan die veld van kognitiewe sielkunde , 'n navorsingsarea wat hoofsaaklik op die konsep van skemas fokus. Skemas is ons algemene idees oor die wêreld, hoe dinge is en hoe dit werk. Hierdie verstandelike kortpaaie laat ons toe om te funksioneer sonder om voortdurend te stop om alles rondom ons te interpreteer. Ons ontwikkel ook assosiasies tussen verwante skemas, wat 'n belangrike rol speel in die denkproses en sosiale gedrag.

2. Houdings en houdingsverandering

Nog 'n belangrike navorsingsarea in sosiale sielkunde behels die bestudering van houdings . Sosiale sielkundiges stel belang in die komponente van houdings, hoe houdings ontwikkel en hoe gesindhede verander. Navorsers het drie kernkomponente van houding beskryf: 'n effektiewe komponent, 'n gedragskomponent en 'n kognitiewe komponent. Dikwels na verwys as die "ABCs van houding", beskryf hierdie elemente hoe ons voel, optree en verstaan.

3. Geweld en aggressie

Wat veroorsaak geweld en aggressie ? Sosiale sielkundiges stel belang in hoe en waarom mense betrokke raak by geweld of aggressief optree. Navorsing in hierdie gebied kyk na talle faktore wat aggressie kan insluit, insluitend sosiale veranderlikes en media-invloede. Navorsers kyk dikwels na die rol wat sosiale leer speel in die vervaardiging van aggressiewe gedrag en aksies.

4. Prososiale gedrag

Prososiale gedrag is nog 'n belangrike navorsingsarea in sosiale sielkunde. Prososiale gedrag is dié wat behels om te help en saam te werk. Navorsers kyk dikwels na waarom mense ander help, asook waarom hulle soms weier om te help of saam te werk. Die bystander-effek is 'n voorbeeld van 'n sosiale verskynsel in die vakgebied.

Baie van die navorsing in hierdie gebied is veroorsaak deur die moord op 'n jong vrou genaamd Kitty Genovese . Hierdie saak het nasionale aandag gevang toe berigte bekend gemaak het dat bure haar aanval en moord gesien het, maar nie die polisie vir hulp gekry het nie. Navorsing wat deur die saak geïnspireer is, het baie inligting verskaf oor prososiale gedrag en hoe en waarom mense kies of soms weier om ander te help.

5. Vooroordeel en diskriminasie

Vooroordeel , diskriminasie en stereotipes bestaan ​​in enige sosiale groep. Sosiale sielkundiges stel belang in die oorsprong, oorsake en gevolge van hierdie soort houdings en sosiale kategorisering. Hoe ontwikkel vooroordeel? Waarom word stereotipes gehandhaaf in die gesig van teenstrydige bewyse? Hierdie is slegs 'n paar van die vrae wat sosiale sielkundiges probeer beantwoord.

6. Self- en Sosiale Identiteit

Ons persepsies van sosiale identiteite en onsself is nog 'n belangrike navorsingsarea in sosiale sielkunde.

Hoe leer mense hulself te leer ken en verstaan? Hoe beïnvloed hierdie selfbeeldings ons sosiale interaksies? Sosiale sielkundiges stel belang om meer te leer oor hoe hierdie innerlike lewe ons uiterlike lewens en sosiale wêreld beïnvloed. Selfbewustheid, selfbeeld, selfkonsep en selfuitdrukking is net 'n paar van die faktore wat ons sosiale ervaring beïnvloed.

7. Groepsgedrag

Die gedrag van groepe is een van die grootste navorsingsareas in sosiale sielkunde. Die meeste mense besef dat groepe geneig is om anders as individue op te tree. Hierdie groep gedrag is soms voordelig en positief, maar dit kan ook nadelig en negatief wees.

Sosiale sielkundiges kyk dikwels na onderwerpe soos groepdinamika, leierskap , groepbesluitneming, konflikte, samewerking en groepinvloed.

8. Sosiale invloed

Sosiale sielkundiges is ook geïnteresseerd in die rol wat sosiale invloed op gedrag en besluitneming het. Onderwerpe soos die sielkunde van oorreding , eweknie-druk, ooreenstemming en gehoorsaamheid is net 'n paar van dié wat op hierdie gebied van sosiale sielkunde bestudeer is. Navorsing het gehelp om die krag van sosiale invloed te openbaar en het maniere ontdek om mense te help om weerstand te bied.

9. Interpersoonlike Verhoudings

Sosiale verhoudings speel 'n belangrike rol in die vorming van gedrag, houdings, gevoelens en gedagtes. Sosiale sielkundiges bestudeer hoe hierdie interpersoonlike verhoudings mense beïnvloed deur na die aanhangsel, liefde, liefde en aantrekkingskrag te kyk. Hoe naby verhoudings beïnvloed individue, hoe belangrik interpersoonlike verhoudings is, en wat veroorsaak dat aantrekkingskrag is net 'n paar van die gebiede wat sosiale sielkundiges in diepte kyk.