Groepterapie vir Paniekversteuring

'N Oorsig

As u met paniekafwyking gediagnoseer is, kan u dokter of geestesgesondheidspesialis u na groepterapie verwys. Jy mag dalk wonder hoe groepterapie jou kan help om jou simptome te hanteer . Die volgende beskryf 'n oorsig van groepterapie vir paniekversteuring.

Wat is groepsterapie?

Soos die naam aandui, behels groepterapie psigoterapie in groepverband.

Tipies, een of meer gekwalifiseerde professionele persone fasiliteer die groepterapieproses. Die fasiliteerders is verantwoordelik vir die beplanning van die groepaktiwiteite, keuringslede, die bepaling van die onderwerp of doelwitte van die groep, en die leiding van die algemene rigting van die groep.

Die groepterapeut bepaal ook die algemene struktuur van die groepterapie sessies, soos datums, tye en ligging. Die fasiliteerder en lede ontmoet vir ongeveer een tot twee uur per week op 'n privaat plek. Groepterapie sessies kan beperk word, oor 'n tydperk van weke of meer oop wees. Die meeste groepe sal bestaan ​​uit so min as drie na bo van vyftien lede. Die fasiliteerder sal bepaal of die groep oop sal wees vir nuwe lede wat aansluit of of dit 'n geslote groep sal wees wat dieselfde lede regdeur behou.

Wanneer die groep vergader, word sitplekke gewoonlik in 'n kring gereël om verwantskap en deel te bevorder. Die groepterapieproses kom tipies voor in stadiums.

Een manier om dit te konseptualiseer is: vorming, werk en sluiting. Tydens die vormingstadium sal die deelnemers hulself voorstel en mekaar leer ken. Die opening van groepterapie kan in die eerste plek intimiderend wees, maar kohesie is noodsaaklik vir elke lid om deur die groepterapieproses te groei.

Vervolgens behels die werksfase om dieper te leer oor die toestand en probleemoplossing. Dit gebeur deur oefeninge, vaardigheidsbouaktiwiteite, besprekings oor vordering, doelwitstelling en ander groepaktiwiteite te deel. Gedurende die finale of sluitingsfase van die groep begin deelnemers om na die toekoms te kyk en te bepaal hoe hulle sal toepas wat hulle aan die lewe buite die groep geleer het. Hierdie finale stadium fokus op hoe lede beplan om sukses na behandeling te handhaaf.

Wat is die voordele van groepsterapie vir paniekversteuring?

Daar is baie voordele vir die bywoning van groepterapie. Sommige van die mees algemene voordele van groepterapie vir paniekversteuring sluit in:

Sosiale ondersteuning - Baie mense met paniekversteuring het gevoelens van eensaamheid en isolasie. Familie en vriende kan probeer ondersteunend wees, maar kan nie hul geliefde se stryd verstaan ​​nie. Groepsterapie bied 'n gevoel van toebehore, waardeur mense met paniekversteuring vaardighede met ander kan bou wat verband hou. Nie alle groeplede sal dieselfde ervarings hê nie, maar lede sal mekaar se stryd met paniekversteuringsimptome kan verstaan. Deur groepterapie kan lede veilig voel en ondersteun omdat hulle hul vordering, terugslae, aspirasies en doelwitte deel.

Aansporing en inspirasie - Groepsterapie bied nie alleen aanvaarding nie, maar dit kan ook lede aanspreeklik maak. Mense is dikwels meer geneig om te werk aan doelwitte wanneer ander hulle aanspreeklik hou vir die bereiking daarvan. Dit kan baie motiveer om te werk aan kwessies in 'n groep omgewing. Lede kan geïnspireer voel deur idees te deel en die sukses van ander te sien. Groepsterapie kan 'n gevoel van hoop skep, bemoediging bevorder, en inspirasie gee op die pad na herstel.

Persoonlike groei en simptoombestuur - Die hoofdoel van groepterapie is om simptome te bestuur.

Deur die groep word 'n persoon die vermoë gebied om nuwe maniere van wese en hantering te probeer. Terugvoer wat deur ander lede aangebied word, kan help om selfbewustheid te verhoog. Groepsterapie kan ook lede toelaat om losgemaakte emosies los te laat, stres te verminder , selfbeeld te verbeter en nuwe maniere te leer om angs te bestuur .

Die tipe psigoterapie wat gebruik word vir groepterapie sal afhang van terapeut se opleiding en teoretiese benadering. Baie groepe sal gefasiliteer word deur gebruik te maak van kognitiewe gedragsterapie ( CBT ) tegnieke, wat effektief gevind word in die behandeling van angsversteurings. Baie van die CBT tegnieke is goed geskik vir 'n groepformaat, soos rolspel, kognitiewe herstrukturering en gedragsverandering. Om die momentum van die groep tussen sessies, huiswerk, soos skryfoefeninge, te hou , kan ook elke week toegewys word.

Aan die gang in groepsterapie

Groepterapie word gereeld aangebied deur hospitale, klinieke, privaat praktyke en nie-winsgewende gemeenskapsagentskappe. Sommige groepe kan spesifiek fokus op die bestuur van paniekversteuring. Ander groepe kan meer algemeen wees, en fokus op gemeenskaplike probleme vir diegene met angsversteurings, soos om negatiewe denke te bowe te kom , ontspanningstegnieke te leer en opleidingstegnieke te oefen .

Groepterapie is gewoonlik net een deel van 'n persoon se behandelingsplan. U behandelingsplan kan ander doeltreffende behandelingsopsies insluit, soos individuele psigoterapie en medikasie vir paniekversteuring . U behandelingsverskaffer sal u help om te bepaal watter behandelingsopsies die beste is vir u behoeftes.

Bronne:

Corey, MS, Corey, G., & Corey, C. (2010). Groepe: Proses en Praktyk. Belmont, CA: Brooks / Cole.

Yalom, ID en Leszcz, M. (2005). Teorie en Praktyk van Groeppsigoterapie, 5de uitg. Cambridge, MA: Perseus.