Die Vier Stadiums van Alkohol- en Geneesmiddelherstelherstel

Van behandeling inisiatief tot gevorderde herstel

As jy besluit om 'n professionele alkohol- en dwelmbehandelingsprogram in te voer, sal jy 'n reis begin deur vier afsonderlike stadiums van rehabilitasie herstel as jy leer om 'n skoon en nugter leefstyl te ontwikkel.

Die vier stadiums van rehab wat hier beskryf word - behandeling inisiëring, vroeë onthouding , handhawing van onthouding en gevorderde herstel - is ontwikkel deur die Nasionale Instituut vir Dwelmmisbruik vir sy hulpbron vir die verskaffing van 'n individuele dwelmberading vir die behandeling van kokaïenverslawing.

In hierdie model is herstel 'n lewenslange proses.

Fase 1: Behandeling Inisiatief

As jy uitkom vir hulp van 'n professionele alkohol- en dwelm-rehab-program , begin jy met die eerste fase van jou herstel, behandeling-inisiasie. Of jy hulp vrywillig soek of jy word deur omstandighede gedwing om rehab te betree. Jou herstelproses sal met jou begin met 'n professionele behandelingsprogram.

In die vroeë ure en dae van jou rehab het jy waarskynlik 'n paar ambivalente gevoelens oor die gee van jou dwelm van keuse permanent en jy mag dink dat jou probleem vir dwelmmisbruik nie so sleg is soos ander nie. Pasop. Ambivalensie en ontkenning kan jou ergste vyande wees in die eerste dae van jou herstel.

Fase 2: Vroeë onthouding

Sodra u 'n verbintenis aangegaan het om voort te gaan met behandeling vir u middelmisbruikprobleem, sal u die tweede stadium van rehab betree wat bekend staan ​​as vroeë onthouding.

Dit kan die moeilikste stadium wees om te hanteer as gevolg van baie faktore, insluitend voortgesette onttrekkingsimptome , fisiese drange, psigologiese afhanklikheid, en 'n leër van triggers wat jou kan help om terug te keer.

Dit is tydens hierdie vroeë onthoudingsfase dat jou opgeleide verslawingberader jou begin leer om die hanteringsvaardighede wat jy nodig het om te begin lei tot 'n nuwer lewenstyl.

Die gereedskap wat jy nou leer gebruik, sal jou help tydens jou herstel.

Fase 3: Handhawing van onthouding

Na ongeveer 90 dae van volgehoue ​​onthouding, sal jy van die vroeë onthoudingsstadium van herstel na die derde stadium beweeg, met behoud van onthouding. As jy in 'n residensiële behandelingsprogram begin het, sal jy op 'n polikliniese basis na die voortgesette of opvolgberadingfase van jou rehab-program gaan.

Een fokus van hierdie stadium van rehab is natuurlik om abstinensie te handhaaf deur 'n terugval te voorkom. Jy sal die waarskuwingstekens leer en die stappe wat tot 'n terugval kan lei.

Ook tydens hierdie stadium van jou rehabilitasie sal jy leer om die gereedskap wat jy geleer het in vroeë onthouding te gebruik om in ander areas van jou lewe te gebruik sodat jy kan voortgaan om 'n werklik nuwer lewenstyl te leef. U sal ontdek dat u toekomstige kwaliteit van lewe afhanklik is van meer as om eenvoudig nie te gebruik nie.

Jy sal nuwe hanteringsvaardighede en gereedskap leer om jou te help om die volgende areas van jou lewe te hanteer:

Die aanhoudende onthoudingsfase van rehab sal ongeveer drie maande in u rehabilitasieprogram begin en duur tot ongeveer vyf jaar skoon en nugter, en dan sal die opvolgberading gewoonlik beëindig word.

Fase 4: Gevorderde herstel

Na ongeveer vyf jaar van onthouding bereik jy die vierde en laaste stadium van jou rehab, gevorderde herstel. Dit is dat dit daarop dui dat jy al die gereedskap en vaardighede wat jy geleer het tydens jou rehabberading gebruik het en hulle gebruik om 'n bevredigende, bevredigende lewe te leef.

Nie net sal jy net nugter kan bly nie, jy sal ook die vaardighede hê om 'n meer gesonde persoon te word; 'n beter gade en ouer; 'n produktiewe lid van die samelewing; en 'n goeie buurman en burger. Herstel is veel meer as om net skoon en nugter te bly. Dit leer om baie goed te leef.

Bronne:

Nasionale Instituut vir Dwelmmisbruik. "Beginsels van Drug Addiction Treatment: 'n Navorsingsgebaseerde Gids." Hersien 2007.

Nasionale Instituut vir Dwelmmisbruik. 'N Individuele Dwelmberadingsbenadering om Kokaïenverslawing te behandel: Die Collaborative Cocaine Treatment Study Model. " Toegang tot Mei 2009.